ถนนสายวัฒนธรรม “หอมไอดินวิถีถิ่น บ้านหนองพลับ”

ถนนสายวัฒนธรรม “หอมไอดินวิถีถิ่น บ้านหนองพลับ”

คืนวันเสาร์ที่ 7 พ.ค.65 เวลา 18.00 น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี จัดงานถนนสายวัฒนธรรม โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถีถิ่น วิถีชุมชน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 มีนางสาว ฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน นายวิทยา คุณปลื้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และนางสาวภารดี เผือกโสภา ปลัดอาวุโสอำเภอบางละมุง กล่าวต้อนรับ
นางนริศรา วงศ์วิลัย ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี กล่าวรายงาน

พร้อมด้วยนางอำไพ ศักดานุกูลจิต สไลวินสกี้ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม ปลัดเมืองพัทยา นายขจรเดช อภิชาติตรากุล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา นายจรัญ ประกอบธรรม นายกเทศมนตรีตำบลตะเคียนเตี้ยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบางละมุง และผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ ถนนคนเดินสายวัฒนธรรม
“หอมไอดินวิถีถิ่น บ้านหนองพลับ” ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
ทั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมการแข่งขันทำแกงไก่กะลาสูตรบ้านตะเคียนเตี้ย การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมไทย การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 17.00 น ถึงเวลา 21.00 น.

ภาพ/ข่าว นิราช/นันฐพล/พิชญ์ฐญา ทิพย์ศรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Close