เร่งฉีดวัคซีนให้เด็กนักเรียนพร้อมเปิดภาคเรียนใหม่

จังหวัดลพบุรี  เร่งฉีดวัคซีนให้เด็กนักเรียนพร้อมเปิดภาคเรียนใหม่

บุคลากรทางการแพทย์เร่งดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 แบบวอร์คอิน โดยเน้นเร่งฉีดให้เด็กนักเรียนเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนใหม่

วันที่ 9 พ.ค. 2565 บรรยากาศในการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ของจังหวัดลพบุรี ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีได้จัดบุคลากรทางการแพทย์เร่งดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั่วไปแบบวอร์คอิน (Walk in) โดยตั้งจุดบริการให้กับประชาชนที่ลานอเนกประสงค์ห้างเทสโก้โลตัส สาขาลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี ระหว่างวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ในเวลาราชการ หากประชาชนทั่วไปที่ยังไม่ได้รับวัคซีนในเข็มที่ 1และ 2 สามารถเดินทางไปรับวัคซีนได้ รวมทั้งผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีนในเข็มที่ 3 และ 4 ก็ไปรับการฉีดวัคซีนได้เช่นกัน โดยเฉพาะในช่วงนี้ได้มีเด็กนักเรียนที่อายุระหว่าง 5 ถึง 11 ปีได้มีทางสถานศึกษาต่าง ๆ พาไปฉีดวัคซีนยี่ห้อไฟเซอร์ฝาสีส้มอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียนด้วยกัน โดยพบว่าได้มีเด็กนักเรียนของสถานศึกษาต่าง ๆ ในจังหวัดลพบุรีที่เดินทางมารับการฉีดวัคซีนกว่าร้อยละ 80 แล้ว ซึ่งทางบุคลากรทางการแพทย์จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเชื่อว่าหลังจากเปิดภาคเรียนจะมีสถานศึกษานำนักเรียนมารับวัคซีนจนครบ

กฤษณ์ สนใจ ลพบุรี

Close