รฎาวัญ” ลงพื้นที่ช่วยลูกพรรคหาเสียงเลือกตั้งซ่อมราชบุรี ทึ่งแม่ค้าตลาดจอมบึง ตื่นตัวการเมือง

ราชบุรี – “รฎาวัญ” ลงพื้นที่ช่วยลูกพรรคหาเสียงเลือกตั้งซ่อมราชบุรี ทึ่งแม่ค้าตลาดจอมบึง ตื่นตัวการเมืองสนใจ

“รฎาวัญ” ทึ่งแม่ค้าตลาดจอมบึง ตื่นตัวการเมือง สนใจนโยบายแก้ปัญหาปากท้องของเบอร์ 3 พรรคเสมอภาค เชื่อว่าเป็นจริงได้

วันที่ 9 พ.ค.65 นางรฎาวัญ วงศ์ศรีวงศ์ หัวหน้าพรรคเสมอภาค พร้อม นายภิญโญศิลป์ สังวาลวงศ์ ผู้สมัคร ส.ส.ราชบุรี เขต 3 พรรคเสมอภาค เบอร์ 3 ได้เดินหาเสียงในตลาดเทศบาลจอมบึง อ.จอมบึง พร้อมได้ปราศรัยชี้แจงนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ขยายตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณท์สมุนไพรไทยไปทั่วโลก แก้ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ด้วยโครงการสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน เก็บน้ำในฤดูฝน นำมาใช้ในฤดูแล้งจะช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก แล้งซ้ำซากได้จบสิ้น

นางรฎาวัญ หัวหน้าพรรคเสมอภาค ได้ปราศัยเน้นย้ำให้เข้าใจบทบาทของพรรคการเมืองและนักการเมืองที่ดี ต้องรักษาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก และกล่าวว่า พรรคเสมอภาคต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นซึ่งสร้างความเสียหายให้ประเทศชาติมากมาย แต่การปราบปรามการทุจริตยังทำได้ไม่เต็มที่ ส่งผลให้ประเทศไทยยังถูกจัดอันดับประเทศที่มีการทุจริตสูงติดอันดับต้นๆในระดับโลก จึงขอความร่วมมือจากประชาชนชาวจอมบึงช่วยกัยเลือกอาจารย์โญ เบอร์ 3 พรรคเสมอภาค เป็น ส.ส. คนใหม่ของราชบุรีเขต3 เพื่อให้เบอร์ 3 ไปต่อสู้ในสภาฯ นำปัญหาต่างๆเสนอให้สภาฯพิจารณาผลักดันให้รัฐบาลเร่งแก้ไขโดยเร็ว และมาร่วมมือกันต่อต้านคนทุจริตซื้อเสียงอย่าให้เข้าสภาฯ จะได้สร้างการเมืองสะอาด จะได้พรรคเสมอภาคเป็นพรรคการเมืองที่ดี ได้คนดีซื่อสัตย์มือสะอาดเข้าสภาฯเป็นตัวแทนของชาวจอมบึงและชาวโพธาราม

เป็นที่น่าสังเกตว่า ขณะปราศัยของนางรฎาวัญ และนายภิญโญศิลป์ เบอร์ 3 พรรคเสมอภาค พ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ให้ความสนใน ตั้งใจฟังคำปราศรัยตั้งแต่ต้นจนจบ และมีหลายคนเปิดอ่านใบเอกสารนโยบายพรรคเสมอภาคและประวัติผลงานของผู้สมัครเบอร์ 3 าายภิญโญศิลป์ สังวาลวงศ์อย่างน่าทึ่ง แสดงถึงความตื่นตัวทางการเมือง พิจารณานโยบายของพรรคการเสมอภาคก่อนจะตัดสินใจลงคะแนนเลือกในวันเลือกตั้ง 21 พฤษภาคม นี้.

สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี

Close