ชาวอำเภอศรีสัชนาลัย ร้อยดวงใจ ” ประดิษฐ์ผีเสื้อ จากผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าทออัตลักษณ์พื้นถิ่นจังหวัดสุโขทัย ” เทิดไท้พระพันปีหลวง 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

ชาวอำเภอศรีสัชนาลัย ร้อยดวงใจ ” ประดิษฐ์ผีเสื้อ จากผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าทออัตลักษณ์พื้นถิ่นจังหวัดสุโขทัย ” เทิดไท้พระพันปีหลวง 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันที่12 พ.ค.2565
นายสมพงค์ ชมชัย นายอำเภอศรีสัชนาลัย มอบหมายให้ นายนิรันดร์ พรมละ เป็นประธานในโครงการ ชาวอำเภอศรีสัชนาลัย ร้อยดวงใจ ” ประดิษฐ์ผีเสื้อ จากผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าทออัตลักษณ์พื้นถิ่นจังหวัดสุโขทัย ” เทิดไท้พระพันปีหลวง 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสัชนาลัย ท้องถิ่นอำเภอศรีสัชนาลัยทั้ง 10 แห่ง และสตรีทั้ง 11 ตำบล ร่วมใจประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ในการนี้ยังได้รับเกียรติจากนางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ร่วมประดิษฐ์ผีเสื้อผีเสื้อ จากผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าทออัตลักษณ์พื้นของอำเภอศรีสัชนาลัย

กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเนื่องจาก รัฐบาลได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยจะมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง

ธนกฤต ท้าวบุญยืน สุโขทัย

Close