รอง อธิบดีท่องเที่ยว ลงกระบี่ แก้ปัญหาความขัดแย้ง มัคคุเทศก์ชุมชนชุมชนท่องเที่ยวบ้านแหลมสัก

ุรอง อธิบดีท่องเที่ยว ลงกระบี่ แก้ปัญหาความขัดแย้ง มัคคุเทศก์ชุมชนชุมชนท่องเที่ยวบ้านแหลมสัก

วันที่ 12 พ.ค.65 นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว พร้อมด้วย พล.ต.ต.กฤษณ์ วาฤทธิ์ ผบก .ทท.3 กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว และคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ เพื่อติดตามและตรวจสอบข้อเท็จจริงปัญหาการบริหารจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่ ชุมชนแหลมสัก ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ ตามข้อร้องเรียน หลังได้รับการประกาศกำหนดเขตพื้นที่ในท้องถิ่นหรือชุมชน ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ จนนำไปสู่ความขัดแย้งกันระหว่างมัคคุเทศก์ชุมชนฯและมัคคุเทศก์อาชีพในขณะที่นำนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในชุมชนบ้านแหลมสัก เหตุเกิดเมื่อ 16 มี.ค.64 ที่ผ่านมา

นายจาตุรนต์ เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬา มาแก้ไขปัญหากรณีชุมชนท่องเที่ยวบ้านแหลมสัก หลังได้รับการประกาศกำหนดเขตพื้นที่ในท้องถิ่นหรือชุมชน ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ซึ่งในวันนี้ก็ได้มีการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าร่วมประชุม และทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นข้อกฎหมายและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อให้ทุกคนได้รับทราบและปฎิบัติไปในทิศทางเดียวกัน และเมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้น ใครลงพื้นที่เป็นคนกลางไปเจรจาก็จะเข้าใจเจตนารมณ์ของกฏหมายเหมือนกัน ในส่วนของปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชนบ้านแหลมสัก หน่วยงานเกี่ยวข้องก็ได้เข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้วเบื้องต้น

สำหรับเจตนารมณ์ของกฎหมาย เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งมีรายได้จากการท่องเที่ยว ซึ่งกรมการท่องเที่ยวและกีฬา ก็ต้องดูแลผลประโยชน์ของคนในชุมชนเป็นสูงสุด ซึ่งความขัดแย้งที่เกิดขึ้น กรมฯจะเป็นคนกลางในการเจรจาให้ และหลังจากนี้ก็จะลงพื้นที่ไปดูการบริหารจัดการของชุมชน และปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆเพื่อที่จะขจัดปัญหาให้หมดไป และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของข้อกฎหมาย

ด้าน พล.ต.ต.กฤษณ์ วาฤทธิ์ ผบก .ทท.3 กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว กล่าวว่า สำหรับการแก้ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ก็จะให้ทางชุมชนและคู่ขัดแย้งมีการพูดคุยทำความเข้าใจกันและเอาปัญหาที่แท้จริงมาพูดกัน ก็น่าจบลงด้วยดี สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นน่าจะเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่าย ที่ไม่ลงตัวหรือไม่ชัดเจน หากว่าได้มีการตั้งราคาที่เป็นมาตรฐานกลางขึ้นมา มัคคุเทศก์ท้องถิ่น เงื่อนไขทำอะไรบ้าง เมื่อบริษัทฯที่นำนักท่องเที่ยวเข้ามาก็จะมีการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายได้ ไม่ต้องมาทะเลาะกันทีหลังและจะต้องมีการกระจายรายได้ไปยังกลุ่มต่างๆด้วยและหากว่าเป็นมาตรฐาน ทุกอย่างก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ เชื่อว่าหลังจากพูดคุยทำความเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายปัญหาก็จะจบด้วยดี

กระบี่///ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน

Close