พุทธศาสนิกชนในจังหวัดสงขลา ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา
พุทธศาสนิกชนในจังหวัดสงขลา ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และวันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2565

วันนี้ 15 พฤษภาคม 2565 ที่วัดเลียบ เขตเทศบาลนครสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา ทางวัดได้จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2565 เป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ซึ่งเกิดขึ้นในวันและเดือนเดียวกัน คือ ในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระวิสุทธิคุณ พระปัญญาคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อมวลมนุษย์และสรรพสัตว์ อีกทั้งเพื่อเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ทั้ง 3 ประการ ที่มาบังเกิดในวันเดียวกัน และนำหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ อีกทั้ง องค์การสหประชาชาติกำหนดให้ วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลก
พุทธศาสนิกชนในจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นพุทธมามะกะ ได้นำอาหารหวานคาวข้าวสารอาหารแห้ง ดอกไม้ธูปเทียนมาร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ภายในวัดเป็นจำนวนมาก โดยพระครูนพกิจโกศล เจ้าอาวาสวัดเลียบ นำพระสงฆ์ จำนวน 13 รูป ออกเดินบิณฑบาตรรับภัตตาหารจากพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาร่วมทำบุญตักบาตรในวันนี้

โดยพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา ในวันนี้มีการคัดกรองเข้มจากทางวัด โดยทำการตรวจวัดอุณหภูมิ ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เว้นระยะห่าง ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดระยะเวลาที่อยู่ภายในวัด

สำหรับในวันวิสาขบูชา นอกจากการทำบุญตักบาตรกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลแล้ว ยังต้องปฏิบัติธรรมฟังพระธรรมเทศนา โดยพุทธศาสนิกชนต่างพากันน้อมระลึกถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ด้วยการไปชุมนุมตามพระอารามต่าง ๆ เพื่อกระทำการบูชาปูชนียวัตถุอันได้แก่ พระธาตุเจดีย์หรือพระพุทธปฏิมา ที่เป็นพระประธานในพระอุโบสถ ด้วยเครื่องบูชามีดอกไม้ ธูปเทียน ด้วยการเวียนเทียนที่วัดใกล้บ้าน

Close