อัญเชิญพระพุทธลพบุรีศรีสุวรรณภูมิขึ้นประดิษฐานเนื่องในวันวิสาขบูชา

อัญเชิญพระพุทธลพบุรีศรีสุวรรณภูมิขึ้นประดิษฐานเนื่องในวันวิสาขบูชา

ผู้ว่าฯ ลพบุรี นำพุทธศาสนิกชน ประกอบพิธี อัญเชิญพระพุทธลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ ปางประสูติ ขึ้นประดิษฐาน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก

วันที่ 15 พ.ค. 2565 ที่ พุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้เป็นประธาน นำเหล่าพุทธศาสนิกชน ร่วมประกอบพิธีอัญเชิญพระพุทธลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ ปางประสูติ ขึ้นประดิษฐาน ณ พุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2565 โดยมีพระราชวิสุทธิประชานาถ องค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิฯ เมตตาเดินทางมาเป็นประธานฝ่ายพระสงฆ์
ทั้งนี้ พุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ จัดสร้างขึ้นตามดำริของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดพิชัยญาติการาม เพื่อเป็นสถานที่ศึกษา อบรมและปฏิบัติธรรม ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมในการบำเพ็ญกุศล ครอบคลุมบุญกิริยาวัตถุ วิธีทำความดีทางพระพุทธศาสนา ทั้ง 3 ประการ คือ การให้ทาน การรักษาศีล และการเจริญจิตตภาวนา ซึ่งปัจจุบัน โครงการพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ กำกับดูแลโดย มูลนิธิพุทธสถานลพบุรีศรี สุวรรณภูมิ ซึ่งมีสภาพเป็นนิติบุคคล จัดตั้งเป็นมูลนิธิ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม (กัมมัฏฐาน) สถานที่ศึกษาเรียนรู้ของพุทธศาสนิกชนแบบครบวงจร ตามเจตนารมณ์ ของ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ และท่านเจ้าคุณอลงกต อีกด้วย

กฤษณ์ สนใจ ลพบุรี

Close