วัดพระพุทธบาทน้อย จัดพิธีกวนข้าวทิพย์ สืบสานประเพณีไทยโบราณ ในเทศกาลวิสาขบูชา

วัดพระพุทธบาทน้อย จัดพิธีกวนข้าวทิพย์ สืบสานประเพณีไทยโบราณ ในเทศกาลวิสาขบูชา

เมื่อวันที่ 14 พ.ค.65 วัดพระพุทธบาทน้อย ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี นายดุรงค์ฤทธิ์ ศิริวัฒนพันธ์ นายอำเภอแก่งคอย มอบหมายให้ น.ส.อ้อยทิพย์ ปานสอาด ปลัดอำเภอ หน.กลุ่มงานบริหารงานปกครอง (ป.อาวุโส) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการประกอบพิธีกวนข้าวทิพย์ หรือข้าวมธุปายาส โดยมีพระอาจารย์ สระ ยโสธโร เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทน้อย และพระอาจารย์ เดชเดชะ วัณณะวัฒทะโน ผช.เจ้าอาวาสฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ประกอบพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานประเพณี ที่มีมาตั้งแต่เมื่อครั้งพุทธกาล ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19 อย่างเข้มงวด
พระอาจารย์ เดชเดชะ วัณณะวัฒทะโน กล่าวว่า การจัดพิธีกวนข้าวทิพย์ ทางวัดพระพุทธบาทน้อยได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี แต่จากสถานการ์โควิด 19 แพร่ระบาดที่ผ่านมา จึงหยุดการประกอบพิธีมา 2 ปีแล้ว ซึ่งในปีนี้สถานการณ์โควิด 19 ดีขึ้น จึงได้จัดให้มีพิธีขึ้นอีกครั้ง เพื่อสืบสานประเพณี ที่มีประวัติความเป็นมาเกี่ยวพันในทางพระพุทธศาสนา ตั้งแต่เมื่อครั้งสมัยพุทธกาล อีกทั้งเป็นการถวายเป็นพุทธบูชา แสดงออกถึงความรัก ความสมัครสมานสามัคคี ของคนในชุมชน เนื่องในโอกาส วันวิสาขบูชา ประจำปี 2565 ที่กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม และจะจัดให้เป็นประเพณีท้องถิ่นสืบเนื่องต่อไปอีกด้วย โดยมี นายดำริห์ กาละวิน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 บ้านพระพุทธบาทน้อย ต.สองคอน อ.แก่งคอย เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงจัดงาน ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 หมู่ 7 หมู่ 9 หมู่ 10 และหมู่ 11 รวม 5 หมู่บ้าน มีนาย ณรงค์ อ้นจันทร์ กำนันตำบลสองคอน ช่วยกำกับดูแล มีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธี อาทิ นาย ภูตะวัน เทียนกระจ่าง รองประธานผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 1 นางภัทรวดี สิริเลิศวณิชชา ข้าราชการบำนาญ ตลอดจนผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน และเหล่าบรรดาพุทธศาสนิกชน ได้นำจตุปัจจัย น้ำดื่ม อาหารคาว หวาน ร่วมออกโรงทานจัดเลี้ยงและร่วมพิธีในวันนี้ เป็นจำนวนมาก

นาง หลงมา เบญขันธ์ อายุ 60 ปี ชาวบ้านสองคอน กล่าวว่า ประเพณีกวนข้าวทิพย์ เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาช้านาน จะมีพี่น้องประชาชนเข้าร่วมงาน และร่วมกวนข้าวทิพย์กันอย่างพร้อมเพรียง เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตแล้ว ยังก่อให้เกิดความรัก ความสมัครสมานสามัคคี ของคนในหมู่บ้านและชุม โดยพุทธศาสนิกชน ที่มาร่วมงานจะช่วยกันปรุงและกวนข้าวทิพย์ ซึ่งต้องใช้เวลาไม่ตำกว่า 7-8 ชม. เลยทีเดียว
ภายหลังจาก ที่ได้อัญเชิญข้าวทิพย์ไปถวายแด่ องค์พระพุทธคันธราช ภายในวิหารย์ที่กำลังก่อสร้าง และถวายแก่ พระภิกษุ สามเณร เป็นที่เรียบร้อยแล้วจะมอบให้แก่พุทธศาสนิกชน ที่เดินทางมาร่วมทำบุญนำกลับบ้านเพื่อความเป็นศิริมงคล อีกด้วย

นายพงษ์ประยูร สุขกิจพงษ์ อายุ 68 ปี นักปั่นจักรยาน ชมรมเพื่อนปั่นไม่ทิ้งกัน วัดปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี ที่ปั่นจักรยานมาร่วมทำบุญด้วยกล่าวว่า ได้ทราบข่าวว่าที่วัดมีการกวนข้าวทิพย์ จึงได้ปั่นจักรยานมาร่วมทำบุญด้วย ซึ่งนับว่าได้อานิสงฆ์มากเลยทีเดียว

นอกจาก วัดพระพุทธบาทน้อย ที่ได้จัดพิธีดังกล่าวแล้ว วัดอื่นๆ ในจังหวัดสระบุรี ยังมีการทำกันเป็นประเพณีอีกหลายวัด เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณี อันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป
และในวันนี้ ก่อนจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ คุณครูโรส น.ส.ปริยากร ภูเลาสิงห์ ประธานวัฒนธรรมแก่งคอย ที่ปรึกษาภาคกลางสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ได้นำชุดนางรำ มาร่วมรำถวายในพิธีเปิดงานในวันนี้ด้วย

สมพงษ์ ปานรุ่ง สระบุรี

Close