นพ.สสจ.ปราจีนบุรี…เยี่ยมโรงเรียนเปิดเรียนวันแรก แบบ On-site ย้ำมาตรการเปิดเรียนสถาบันการศึกษาวางระบบความปลอดภัยอย่างเข้มงวด

นพ.สสจ.ปราจีนบุรี…เยี่ยมโรงเรียนเปิดเรียนวันแรก แบบ On-site ย้ำมาตรการเปิดเรียนสถาบันการศึกษาวางระบบความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ย้ำชัด… เมืองปราจีนบุรี ต้องเดินหน้าทั้งด้านการศึกษา เศรษฐกิจและสาธารณสุข ไปด้วยกัน

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายสุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนมารีวิทยา โรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี อำเภอเมืองปราจีนบุรี เพื่อสังเกตการณ์การเปิดเรียนแบบ On-site เป็นวันแรกตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ ได้ปรับเปลี่ยนมาตรการการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อการเรียนรู้ที่ดีในโรงเรียนของเด็กไทย สำหรับมาตรการเปิดเรียน On-Site ปลอดภัย โดยให้ยึดถือหลัก 3T1V ร่วมกับมาตรการ ๖- ๖- ๗ อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ คณะครูร่วมให้การต้อนรับพร้อมนำเสนอ แนวทางมาตรการที่โรงเรียนได้ดำเนินการวันเปิดภาคเรียนวันแรก โดยทุกโรงเรียนได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด – ๑๙ ในสถานศึกษาและมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) ที่กำหนด เช่น มีจุดบริการล้างมือ ด้วยสบู่ และน้ำ จุดบริการเจลแอลกอฮอล์ จัดตั้งจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าสถานศึกษา ควบคุมทางเข้าออก โดยการลงทะเบียนก่อนเข้า – ออก การบันทึกข้อมูลรายงานการทำงาน จัดพื้นที่พักคอยสำหรับผู้ปกครอง รวมทั้งเน้นตรวจ ATK เฉพาะกลุ่มเสี่ยงและผู้มีอาการ ทั้งนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนแบบ New Normal

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ได้กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยกำลังขับเคลื่อนไปสู่ความปกติใหม่จากสถานการณ์การระบาดโควิด – ๑๙ ที่มีแนวโน้มลดลง การผ่อนคลายมีมากขึ้น การเปิดเทอมให้เด็กได้กลับไปเรียน มีสังคมในโรงเรียนตามช่วงวัยเรียน และปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขและมาตรการที่กำหนดขึ้น เพื่อให้การฟื้นฟูเศรษฐกิจ ฟื้นฟูประเทศ ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างปลอดภัยแม้จะยังต้องอยู่กับโควิด – ๑๙

เครดิต: สนง.สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี/นพ.สสจ.ปจ. /กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ/กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ /เลขาฯ สสจ.ปจ.

Close