เที่ยวชุมชน ยลวิถี” เชิงประจักษ์ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น 10 สุดยอดชุมชน

​นครปฐมเที่ยวชุมชน ยลวิถี” เชิงประจักษ์ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น 10 สุดยอดชุมชน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 น.ที่ผ่านมา ที่จังหวัดนครปฐม นางฐิติรัตน์ เรืองสังข์ วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยผู้นำชุมชนฯ ผู้ประกอบการในชุมชนคุณธรรมฯ เทศบาลเมืองไร่ขิง (เกาะลัดอีแท่น) และข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมนำเสนอผลงาน “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” เชิงประจักษ์ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น 10 สุดยอดชุมชน “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปี 2565 จาก 30 ชุมชนทั่วประเทศ โดยมีนางพิมพ์กาญจน์ ชัยจิตร์สกุล ที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการคัดเลือกโดยถ่ายทอดผ่านระบบ Zoom Meeting
​สำหรับการลงพื้นที่ชุมชนคุณธรรมฯ เทศบาลเมืองไร่ขิง (เกาะลัดอีแท่น) เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการฯ ในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประจักษ์ มีสถานที่ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

จุดที่ 1 พระอุโบสถวัดไร่ขิง และบริบทชุมชน โดยมีการบรรยายถึงกิจกรรมงานประเพณีต่าง ๆ
จุดที่ 2 เจดีย์พระอุบาลี โดยบรรยายบรรยากาศและกิจกรรมภายในวัดไร่ขิง/เจดีย์พระอุบาลี/ท้าวเวสสุวรรณโณ จุดที่ 3 ขึ้นรถราง พาท่องเที่ยวภายในเกาะลัดอีแท่น บรรยากาศสภาพชุมชน ทรัพยากรในพื้นที่ เช่น ส้มโอ มะพร้าวน้ำหอม กล้วยหอม หมาก พืชผักต่าง ๆ ภายในชุมชนคุณธรรมฯ จุดที่ 4 พิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตชุมชนคลองผีเสื้อ โดยภายในพิพิธภัณฑ์ได้จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ในอดีต เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาชีพต่าง ๆ จุดที่ 5 ร้านก๋วยเตี๋ยวโบราณ

จุดที่ 6 อาคารลัทธิเต๋า จุดที่ 7 บ้านสวนบางเตย ห้องพักเรือกระแชง และเรือนไทย กิจกรรมต่าง ๆ ที่ให้นักท่องเที่ยวได้ทำ อาทิการพายเรือแบบยืน การล่องเรือชมวิถีชีวิตริมแม่น้ำท่าจีน นั่งเรือข้ามฟากไปตลาดน้ำดอนหวาย เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ของกิน ของใช้ ของฝาก จุดที่ 8 วัดทรงคนอง บรรยายความเป็นมาของวัด หลวงพ่อโป๋หลุย เก๋งจีนโบราณ เรือสำเภาโบราณ (อายุกว่าร้อยปี) ต้นโพธิ์สามสี และผลิตภัณฑ์ชุมชน อาทิ เปลือกส้มโอแช่อิ่ม แชมพูสระผมสมุนไพรมะกรูดจุดที่ 9 ไร่แสนรักษ์ บรรยายความเป็นมาของไร่แสนรักษ์ การปลูกข้าวโดยระบบอินทรีย์ พืชผักต่าง ๆ ในไร่แสนรักษ์ที่ไม่ใช้สารเคมีทางการเกษตรทุกชนิด โดยจะส่งข้าวและพืชผักให้กับโรงพยาบาลสามพราน ซึ่งทางโรงพยาบาลจะนำวัตถุดิบต่าง ๆ นี้ ไปปรุงอาหารให้ผู้ป่วยได้รับประทาน ซึ่งมีความปลอดภัยปราศจากสารเคมี 100 เปอร์เซ็นต์

ชุมชนเทศบาลเมืองไร่ขิง (เกาะลัดอีแท่น) เป็นชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมในด้านการท่องเที่ยวครบทุกมิติ มีเสน่ห์วิถีชุมชนริมน้ำ การเดินทางสะดวกมีรถรางพร้อมมัคคุเทศก์นำชมแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ มีตลาดบกพันร้าน ตลาดน้ำดอนหวาย จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนของฝากของที่ระลึกราคาย่อมเยา มีกิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้กับนักท่องเที่ยวทุกเพศ ทุกวัย มีการประสานความร่วมมืออย่างลงตัวจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน จาก 4 ตำบล (ตำบลไร่ขิง ตำบลบางเตย ตำบลท่าตลาด ตำบลทรงคนอง) โดยรอบเกาะลัดอีแท่น ชุมชนฯ ที่มีความปรองดองสมานฉันท์ พร้อมให้บริการต้อนรับนักท่องเที่ยวดุจญาติมิตร มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน นักท่องเที่ยวจะได้รับความสุขใจเมื่อมาท่องเที่ยวชุมชนคุณธรรมเทศบาลเมืองไร่ขิง (เกาะลัดอีแท่น) จะได้รับความประทับใจ และกลับบ้านไปพร้อมรอยยิ้ม

ชนิดา พรหมผลิน/นครปฐม

Close