ผู้ว่าฯศรีสะเกษมอบโคและกรรมสิทธิ์โครงการธนาครโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริฯ

ศรีสะเกษ !! ผู้ว่าฯศรีสะเกษมอบโคและกรรมสิทธิ์โครงการธนาครโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริฯให้แก่เกษตรกรอำเภอกันทรารมย์และน้ำเกลี้ยง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานเกษมอบโคและกรรมสิทธิ์โครงการธนาครโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริฯ ให้แก่เกษตรกรอำเภอกันทรารมย์และน้ำเกลี้ยง เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมีนายสัตวแพทย์นัทธ์เวโรจน์ บูชาพัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ นายปราจิต แก้วลา นายอำเภอกันทรารมย์ และนายทองวรรณ จิตโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสังข์ นำเกษตรกรจากอำเภอกันทรารมย์และอำเภอน้ำเกลี้ยงเข้ารับเอกสารสิทธิ์และรับมอบโค-กระบือ ตามโครงการธนาครโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริฯ ให้แก่เกษตรกรอำเภอกันทรารมย์และน้ำเกลี้ยง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จำนวน 131 ราย โดยแยกเป็นเกษตรกรในพื้นอำเภอกันทรารมย์ จำนวน 81 รายและเกษตรกรอำเภอน้ำเกลี้ยงจำนวน 50 ราย ที่เคยได้รับการช่วยเหลือจากโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ (ธคก.) และได้ส่งลูกสัตว์ตัวแรกคืนให้กับโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเกษตรกรที่รับมอบโค-กรบือในวันนี้ทุกคนได้กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ ว่า จะดูแลเลี้ยงโค-กระบือที่ได้รับในครั้งนี้เป็นอย่างดี ไม่ขายไม่ฆ่าโดยเด็ดขาด นอกจากนี้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ ยังได้จัดการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงโค-กระบือ ให้แก่เกษตรกรที่มาร่วมงานอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และเพื่อให้เกษตรกรอำเภอกันทรารมย์และอำเภอน้ำเกลี้ยงได้มีโค-กระบือไว้ใช้งานในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมต่อไปข่าว/ภาพ บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

Close