บิ๊กเด่น ประธานงานวันคล้ายสถาปนา ตำรวจภูธรภาค 7 ครบรอบปีที่ 76

บิ๊กเด่น ประธานงานวันคล้ายสถาปนา ตำรวจภูธรภาค 7 ครบรอบปีที่ 76

วันนี้ 12 มิ.ย.65 ที่ตำรวจภูธรภาค 7 จว.นครปฐม พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร.ได้เดินทางมาเป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนา ตำรวจภูธรภาค 7 ครบรอบปีที่ 76 ประจำปี 2565 โดยมี พล.ต.ท.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 คุณนภัสนันท์ วุฒิจรัสธำรงค์ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7 พร้อมด้วยพล.ต.อ.วรพงษ์ ชิวปรีชาอดีตผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรภาค 7 พล.ต.ท.ฉลอง สนใจอดีตผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรภาค 7 พล.ต.ท.สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น อดีตผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรภาค 7 พล.ต.ท.รักษ์จิต หม้อมงคล ผทค.พิเศษ ตร.รรท.รอง ผบช.ภ.7 พล.ต.กันตพจน์ เศรษฐารัศมี รองแม่ทัพภาคที่ 1 พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รองเจ้ากรมทหารช่าง นายณัฐวุฒิ มังกรกิ่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดทุ่งสง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม นายบุญธรรม ชื่นชัน อัยการจังหวัดนครปฐม พ.ต.ต.ไพฑูรย์ สาเพิ่มทรัพย์ ผู้แทนอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม พล.ต.ต.นราเดช ทิพย์รักษ์ รอง ผบช.ภ.1 พล.ต.ต.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต รอง ผบช.ภ.7 พล.ต.ต.อาทิชา เปาอินทร์ รอง ผบช.ภ.7 พล.ต.ต.บุญญฤทธิ์ รอดมา รอง ผบช.ภ.7 พล.ต.ต.ปรัชญา ประสานสุข รอง ผบช.ภ.7 พล.ต.ต.ณพล บุญประสิทธิ์ รอง ผบช.ตชด.พล.ต.ต.ชูฉัตร ธารีฉัตร รอง ผบช.สอท.พล.ต.บรรยง ทองน่วม ผบ.พล.ร.9 พล.ต.ต.วิสิทธิ์ ศิริสหวัฒน์ ผบก.ศพฐ.7 พล.ต.ต.ภัทรภวัต สุขแสง ผบก.ศบศ.รร.นรต.พล.ต.ต.พลัฏฐ์ วิเศษสิงห์ ผบก.สกส.บช.ปส.นายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายปรีชา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นายทัศน์พงษ์ วัฒนายากร ผอ.ปปส.ภาค 7 พ.อ.โสภณ พูลยม รอง ผบ.มทบ.17 พ.ต.อ.ชณพล วันขวัญ รอง ผบก.รน.นายอาวุธ วิเชียรฉายปลัดจังหวัดสมุทรสาคร ผบก.ฯ,รอง ผบก.ฯ, ผกก.ฯ,ข้าราชการในสังกัด ภ.7,คณะที่ปรึกษาผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7,คณะที่ปรึกษาตำรวจภูธรภาค 7,คณะแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7,ผู้รับมอบทุนการศึกษา,แขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธี

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร.พร้อมด้วยคณะได้มอบทุนการศึกษาให้แก่ บุตร – ธิดา ข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตจาการปฏิบัติหน้าที่ 1.- ระดับอนุบาล-ประถม จำนวน 3 ทุน ทุนล่ะ 20,000 บาท -ระดับมัธยม-ปริญญาตรี 23 ทุน ทุนล่ะ 40,000 บาท รวมเป็นเงิน 980,000 บาท 2.ทุนบุตร – ธิดาที่มีผลการเรียนดี (เกรดเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป)จำนวน 1,004 ทุน เป็นเงิน 3,217,500 บาท 3.ทุนของสมาคมแม่บ้าน ทุนบุตร – ธิดา ข้าราชการตำรวจ ที่มีความประพฤติดี (ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์) จำนวน 124 ทุน เป็นเงิน 372,000 บาท

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร.ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับภารกิจตำรวจในสังกัด ภ.7 1.นางฉายรัช วงศ์ประเสริฐผล ตำแหน่ง ประธานบริษัท นิธิกร อุตสาหกรรม จำกัด (ผลิตกระสอบ) ซื้อที่ดินว่างเปล่า 2-3-60 บริจาคให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อใช้เป็นสาธารณะประโยชน์ มูลค่า 14,000,000 บาท 2.นายบุรินทร์ สหัสธารากุล ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีโอ กรุ๊ป จำกัด มอบระบบ TV & VDO Wall, เครื่องแบบตำรวจ,เครื่องอุปโภคบริโภคให้กับ สภ.เมืองสมุทรสาคร มูลค่า 3,000,000 บาท 3.นางกิมเฮง ทวนเงิน มอบหมวก โล่กันกระสุนและกล้องติดหมวกกันกระสุน,โดรน ฯลฯให้กับ สภ.สองพี่น้อง มูลค่า 1,771,000 บาท 4.นายสมศักดิ์ ศิริธรรม ตำแหน่ง คณะกรรมการและติดตามการบริหารงานตำรวจสมุทรสงครามปรับปรุงและซ่อมแชมสนามฝึกยุทธวิธีตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม/สนามยิงปืน (อาคารนันทโชติ) ให้มีประสิทธิภาพสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น มูลค่า 1,200,000 บาทClose