เดอะโอ๋ !!! ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมทบทวนข้าราชการตำรวจ ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี

เดอะโอ๋ !!! ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมทบทวนข้าราชการตำรวจ ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี

วันนี้ 16 มิ.ย.65 ที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 (ไพรสะเดา)จว.ราชบุรี พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมทบทวนข้าราชการตำรวจ ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลการชุมนุมสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 “ตามหนังสือ ภ.7 ที่ 0022.133/4177 ลง 2 มิ.ย.65 เรื่อง การปรับรูปแบบการจัดกำลังกองร้อยควบคุมฝูงชนและการฝึกทบทวนข้าราชการตำรวจซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลการชุมนุมสาธารณะประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยให้ตำรวจภูธรจังหวัดในสังกัด ฝึกทบทวนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิ.ย.65

โดยมีพล.ต.ต.วัฒนา ยี่จีน รอง ผบช.ภ.7 พ.ต.อ.สมภพ คูหาวิชานันท์ รอง ผบก.จว.ราชบุรี ผกก.ในสังกัด ภ.จว.ราชบุรี ข้าราชการตำรวจและเจ้าหน้าที่สังกัด ภ.จว.ราชบุรี ให้การต้อนรับและเข้าร่วมพิธี
พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 ได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการฝึกให้ใส่ใจในการฝึกอบรมทบทวนข้าราชการตำรวจ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลการชุมนุมสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยในขณะปฏิบัติหน้าที่ โดยให้ยึดหลักตามกฎหมาย ตาม พรบ.การชุมนุมสาธารณะ เนื่องจากผู้บังคับบัญชาทุกระดับใส่ใจในความปลอดภัยจึงได้จัดให้มีการฝึกทบทวนในครั้งนี้ และขอให้ผู้เข้ารับการอบรมหมั่นฝึกอบรมทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่จะสามารถออกไปปฏิบัติหน้าที่ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนอย่างแท้จริง
จากนั้น พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 ได้ชมการสาธิตการใช้ปืนตาข่าย ในการควบคุมตัว พร้อมมอบเงิน สวัสดิการตำรวจภูธรภาค7 ให้กับผู้บังคับกองร้อยควบคุมฝูงชน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจในการฝึกอบรมทบทวนข้าราชการตำรวจ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลการชุมนุมสาธารณะต่อไปClose