รองทักษ์ !!! ต้อนรับ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี

รองทักษ์ !!! ต้อนรับ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี

วันนี้ 16 มิ.ย.65 ที่วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จว.นครปฐมพล.ต.ต.ชมชวิณ ปุระธนานนท์ ผบก.ภ.จว.นครปฐม มอบหมายให้ พ.ต.อ.พงษกร อุปพงษ์ รอง ผบก.ภ.จว.นครปฐม ร่วมต้อนรับและรักษาความปลอดภัย สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยคและมอบประกาศนียบัตรประโยค 1-2แก่พระภิกษุสามเณรในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง (เว้นกรุงเทพมหานคร) จำนวน 1,648 รูป

โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายเสริมพงศ์ ไชยปุรณะ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงภูเก็ต ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครปฐม พล.ต.สราวุธ ไชยสิทธิ์ ผบ.มทบ.11 ร่วมต้อนรับ ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จว.นครปฐม
Close