นครปฐม อบต.วัดละมุด สืบสานงานบุญประเพณี 124 ปีอัฏฐมีบูชา หนึ่งเดียวในภาคกลาง

นครปฐม อบต.วัดละมุด สืบสานงานบุญประเพณี 124 ปี “อัฏฐมีบูชา” หนึ่งเดียวในภาคกลาง

​ นายชาญวิทย์ ศุภากิจจานุสรณ์ นายอำเภอนครชัยศรี เจ้าอาวาสวัดใหม่สุคนธาราม นายอาทร สูญจันทร์ นายก อบต.วัดละมุด นางฐิติรัตน์ เค้าภูไทย วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม นางสาวปทุมมาศ กมลเวช รองปลัด อบจ.นครปฐม ร่วมแถลงข่าวการจัดงานบุญประเพณี วันถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าจำลอง หรือวันอัฏฐมีบูชา ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2560 ณ วัดใหม่สุคนธาราม ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ซึ่งได้รับการสนับสนุนการจัดงานจากหลายภาคส่วน ประกอบด้วย จังหวัดนครปฐมโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม, องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ,อำเภอนครชัยศรี,องค์การบริหารส่วนตำบลวัดละมุด , องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ ,พระเทพศาสนาภิบาล เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง , พระญาณวิกรม วัดท่าไม้ , พระครูศรีสุตากร วัดกลางบางพระ(หลวงพ่อสมหวัง) , มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และประชาชนชาวตำบลวัดละมุดและตำบลศรีมหาโพธิ์ เป็นต้น โดยงานบุญประเพณี “อัฏฐมีบูชา”นี้ เป็นประเพณีที่ชาวตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี สืบทอดติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 124 ปี จนถือเป็นงานบุญประเพณีประจำท้องถิ่น ซึ่งมีเพียงหนึ่งเดียวในภาคกลาง ที่ยังคงสืบสานอยู่คู่พุทธศาสนาจวบจนปัจจุบัน

​วันอัฏฐมีบูชา (การบูชาในดิถีที่๘ ) ตรงกับแรม 8 ค่ำ เดือน 6 เกิดขึ้นหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันวิสาขบูชา วัดใหม่สุคนธารามร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวัดละมุด ตลอดจนประชาชนชาวตำบลวัดละมุดและพื้นที่ใกล้เคียง การจัดงานในปีนี้ตรงกับวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2560 โดยประเพณีวันอัฏฐมีบูชา จัดขึ้นเพื่อร่วมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระพุทธองค์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชา การแสดงพระธรรมเทศนา การถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ การจัดขบวนแห่พุทธประวัติ ขบวนคติธรรม นรกภูมิ ขบวนพุ่มผ้าป่า จากนั้น ขบวนสมมุติเหตุการณ์พิธีอัญเชิญพระบรมศพพระพุทธเจ้าจำลอง นำโดยคณะสงฆ์หลายร้อยรูป พร้อมด้วยคณะพราหมณ์ เทวดา นางฟ้า และสาธุชน เวียนทักษิณาวัตร แล้วอัญเชิญประดิษฐานเหนือจิตกาธาน เพื่อประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ


​นอกจากนี้ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ท่านสามารถรับฟังการบรรยายธรรมโดยพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต และชมศิลปะการแทงหยวกกล้วย โดยปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งปัจจุบันหาดูได้ยากมากและเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นแท้ๆ และในวันที่ 1๘ พฤษภาคม 2560 ชมการแสดงของทีมงาน เท่ง เถิดเทิง การแสดงพื้นบ้าน ต่อด้วยการแสดงของคนในชุมชน และการแข่งขันตะไลลอดบ่วงที่หาชมได้ยาก

​เรียกได้ว่า งานบุญประเพณี “อัฏฐมีบูชา”ณ วัดใหม่สุคนธารามนี้ ถือเป็นประเพณีสืบทอดติดต่อกันมา จนถึงปัจจุบัน รวมเป็นระยะเวลา 124 ปี จนกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งพุทธศาสนิกชนของจังหวัดนครปฐม ที่ยังคงน้อมรำลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และหาชมได้ยากในปัจจุบัน ซึ่งในประเทศไทยมีการจัดงานบุญประเพณีอัฏฐมีบูชาที่ยิ่งใหญ่เพียง 2 แห่งเท่านั้น จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนในจังหวัดนครปฐม และจังหวัดใกล้เคียงร่วมงานประเพณีดังกล่าว ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2560 ณ วัดใหม่สุคนธาราม ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เพื่อที่พุทธศาสนิกชนทุกท่านจะได้ช่วยกันสืบสานและยึดมั่นในพระพุทธศาสนาให้ สืบทอดอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบต่อไป

 

Close