ตำรวจภูธรภาค 7 ร่วมกับสมาคมนิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจัดสร้างวัตถุมงคล ท้าวเวสสุวรรณโณ”

ตำรวจภูธรภาค 7 ร่วมกับสมาคมนิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจัดสร้างวัตถุมงคล ท้าวเวสสุวรรณโณ”

วันนี้ 20 มิ.ย.65 ที่ห้องประชุมเสสะเวช ตำรวจภูธรภาค7 จว.นครปฐม พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 / ประธานกรรมการคณะกรรมการที่ปรึกษาจัดสร้างวัตถุมงคล”ท้าวเวสสุวรรณโณ”เป็นประธานในการประชุมร่วมหารือ กับคณะกรรมการฝ่ายสมาคมนิยมพระเครื่องพระบูชาไทยเพื่อจัดสร้างวัตถุมงคล ท้าวเวสสุวรรณโณ”ครั้งที่ 6/2565

โดยมี นายพิศาล เตชะวิภาค อุปนายกสมาคมนิยมพระเครื่องพระบูชาไทย พล.ต.ต.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต รอง ผบช.ภ.7 นายสมภพ ไทยธีระเสถียร อุปนายกสมาคมนิยมพระเครื่องพระบูชาไทยนายสุรเดช ลิ้มพานิช อุปนายกสมาคมนิยมพระเครื่องพระบูชาไทย นายชัยนฤทธิ์ เพชรพันธุ์ทองอุปนายกสมาคมนิยมพระเครื่องพระบูชาไทย นายสมาน บุญเพ็ญ อุปนายกสมาคมนิยมพระเครื่องพระบูชาไทย นายพรรค คูวิบูลย์ศิลป์ อุปนายกสมาคมนิยมพระเครื่องพระบูชาไทย นายวีระชัย ไชยเจริญ อุปนายกสมาคมนิยมพระเครื่องพระบูชาไทย นายยุทธชัย ปฐมวัฒนศิริ ประธานกรรมการบริหารสมาคมผู้นิยมพระเครื่อง พระบูชาไทย 21 จังหวัดภาคกลาง (จังหวัดนครปฐม)นายพิเชษฐ โปร่งแก้วงาม ประธานกรรมการบริหารสมาคมผู้นิยมพระเครื่อง พระบูชาไทย 21 จังหวัดภาคกลาง (จังหวัดสมุทรปราการ) นางวันเพ็ญ ดุจติปิยะ คณะกรรมการที่ปรึกษาจัดสร้างวัตถุมงคล”ท้าวเวสสุวรรณโณ” นายชนะพล กลั่นภักดี คณะกรรมการที่ปรึกษาจัดสร้างวัตถุมงคล”ท้าวเวสสุวรรณโณ” นายอนันต์ กรรณสูต คณะกรรมการที่ปรึกษาจัดสร้างวัตถุมงคล”ท้าวเวสสุวรรณโณ” นายเจษฎา ทนุธรรมนิธิ คณะกรรมการที่ปรึกษาจัดสร้างวัตถุมงคล”ท้าวเวสสุวรรณโณ” นายอำนวย วันเย็น คณะกรรมการที่ปรึกษาจัดสร้างวัตถุมงคล”ท้าวเวสสุวรรณโณ”ร.ต.อ.จำนง สุทธวิรีสรรค์ คณะกรรมการที่ปรึกษาจัดสร้างวัตถุมงคล”ท้าวเวสสุวรรณโณ”พล.ต.ต.ณัชชัชพงศ์ ศศลักษณานนท์ ผทค.ตร.รรท.รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสงคราม พ.ต.อ.ไชยา สงวนจีน รอง ผบก.อก.ภ.7 และ ผกก.ฝอ.1-6 พร้อมผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

โดยหลังการประชุม พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 ได้มอบหนังสือวันสถาปนาตำรวจภูธรภาค 7 ให้คณะกรรมการทุกท่านไว้เป็นที่ระลึกถึงกันในโอกาสต่อไป


Close