เดอะโอ๋ !!! ประธาน เปิดโครงการฝึกอบรมทบทวนข้าราชการตำรวจ ในสังกัด ภ.จว.สมุทรสาคร

เดอะโอ๋ !!! ประธาน เปิดโครงการฝึกอบรมทบทวนข้าราชการตำรวจ ในสังกัด ภ.จว.สมุทรสาคร

วันนี้ 27 มิ.ย.65 เวลา 10.00 น.ที่บริเวณลานจอดรถหมู่บ้านมหาชัยเมืองทอง จว.สมุทรสาครพล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมทบทวนข้าราชการตำรวจ ในสังกัด ภ.จว.สมุทรสาคร ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลการชุมนุมสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565ตามหนังสือ ภ.7 ที่ 0022.133/4177 ลง 2 มิ.ย.65 เรื่อง การปรับรูปแบบการจัดกำลังกองร้อยควบคุมฝูงชนและการฝึกทบทวนข้าราชการตำรวจซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลการชุมนุมสาธารณะประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยให้ ภ.จว.ในสังกัด ฝึกทบทวนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิ.ย.65 ทาง ภ.จว.สมุทรสาคร จึงกำหนดการฝึกโครงการฝึกทบทวนข้าราชการตำรวจซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลการชุมนุมสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวันที่ 27 มิ.ย.65 ณ บริเวณลานจอดรถหมู่บ้านมหาชัยเมืองทอง ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จว.สมุทรสาคร

โดยมี พล.ต.ต.วัฒนา ยี่จีน รอง ผบช.ภ.7 พล.ต.ต.อภิชาติ วรรณภักดิ์ ผบก.ภ.จว.สมุทรสาครพ.ต.อ.สรรพิสิฐ แย้มเกสร รอง ผบก.จว.สมุทรสาคร พ.ต.อ.ศักดิ์ชัย อินทรปรีชา รอง ผบก.จว.สมุทรสาคร ผกก.ในสังกัด ภ.จว.สมุทรสาคร พร้อมข้าราชการตำรวจ และเจ้าหน้าที่สังกัด ภ.จว.สมุทรสาคร ให้การต้อนรับ เข้าร่วมพิธี

พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 ได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ตั้งใจและใส่ใจในการฝึกอบรมทบทวนข้าราชการตำรวจ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลการชุมนุมสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยในขณะปฏิบัติหน้าที่ โดยให้ยึดหลักตามกฎหมาย ตาม พรบ.การชุมนุมสาธารณะ เนื่องจากผู้บังคับบัญชาทุกระดับใส่ใจในความปลอดภัยจึงได้จัดให้มีการฝึกทบทวนในครั้งนี้ และขอให้ผู้เข้ารับการอบรมหมั่นฝึกอบรมทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่จะสามารถออกไปปฏิบัติหน้าที่ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนอย่างแท้จริง
จากนั้น พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 ได้ชมการสาธิตการปฏิบัติ ควบคุมฝูงชนโดยใช้โล่ ในการควบคุมตัวจับกุมแกนนำกลุ่มเป้าหมาย การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ และการเคลื่อนที่ พร้อมทั้งได้มอบเงิน สวัสดิการตำรวจภูธรภาค7 ให้กับผู้บังคับกองร้อยควบคุมฝูงชน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจในการฝึกอบรมทบทวนข้าราชการตำรวจ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลการชุมนุมสาธารณะ

Close