เดอะโอ๋ !!! ประธานการประชุมร่วมคณะที่ปรึกษาตำรวจภูธรภาค 7

เดอะโอ๋ !!! ประธานการประชุมร่วมคณะที่ปรึกษาตำรวจภูธรภาค 7

วันนี้ 27 มิ.ย.65 เวลา 13.30น.ที่ห้องประชุมชั้น 2 ตำรวจภูธรภาค 7 จว.นครปฐม พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 เป็นประธานการประชุมร่วมคณะที่ปรึกษาตำรวจภูธรภาค 7 ที่ปรึกษาผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 และ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดทั้ง 8 จังหวัด
โดยมี พล.ต.ท.รักษ์จิต หม้อมงคล ผทค.พิเศษ ตร. รรท.รอง ผบช.ภ.7 พล.ต.ต.นิรันดร ศิริสังข์ไชย ผบก.อก.ภ.7 พล.ต.ต.ตรีวิทย์ ศรีประภา ผบก.กค.ภ.7 พล.ต.ต.ปรีดา อิ่มเจริญ ผบก.ศฝร.ภ.7พล.ต.ต.ไพโรจน์ คุ้มภัย ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี พล.ต.ต.วันชัย ธารณธรรม ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ พล.ต.ต.อุทัย กวินเดชาธร ผบก.ภ.จว.เพชรบุรี พล.ต.ต.ปิติ นฤขัตรพิชัยผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี พล.ต.ต.เกรียงไกร วุฒิพานิช ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี พล.ต.ต.อภิชาติ วรรณภักดิ์ ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร พล.ต.ต.สุเมธ ปุณสีห์ ผบก.ภ.จว.สมุทรสงคราม พ.ต.อ.สุรชัย สุกใส รอง ผบก.ภ.จว.นครปฐม/ผู้แทนผบก.ภ.จว.นครปฐม คณะที่ปรึกษาตำรวจภูธรภาค 7 คณะที่ปรึกษาผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังข้อเสนอแนะ แนวทางการปฏิบัติราชการในพื้นที่ เพื่อความผาสุกของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไป
ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตำรวจภูธรภาค 7 ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐมClose