เดอะโอ๋ !!! ติวเข้มเสริม ทักษะกองร้อยควบคุมผู้ชุมนุม

เดอะโอ๋ !!! ติวเข้มเสริม ทักษะกองร้อยควบคุมผู้ชุมนุม

วันนี้ 28 มิ.ย.65 เวลา 09.30 น.ที่บริเวณลานหน้าวัดลาดเป้ง จว.สมุทรสงคราม พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมทบทวนข้าราชการตำรวจ ในสังกัด ภ.จว.สมุทรสงคราม ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลการชุมนุมสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามหนังสือ ภ.7 ที่ 0022.133/4177 ลง 2 มิ.ย. 65 เรื่อง การปรับรูปแบบการจัดกำลังกองร้อยควบคุมฝูงชนและการฝึกทบทวนข้าราชการตำรวจซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลการชุมนุมสาธารณะประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยให้ ภ.จว.ในสังกัด ฝึกทบทวนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิ.ย. 65

โดยมี พล.ต.ต.สุเมธ ปุณสีห์ ผบก.ภ.จว.สมุทรสงคราม พ.ต.อ.ภัทรชัย กอสนาน รอง ผบก.จว.สมุทรสงคราม ผกก.หัวหน้าสถานี ในสังกัด ภ.จว.สมุทรสงครามพร้อมข้าราชการตำรวจ และเจ้าหน้าที่สังกัด ภ.จว.สมุทรสงคราม ให้การต้อนรับและเข้าร่วมพิธี

พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 ได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการฝึก ให้ตั้งใจและใส่ใจในการฝึกอบรมทบทวนข้าราชการตำรวจ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลการชุมนุมสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยในขณะปฏิบัติหน้าที่ โดยให้ยึดหลักตามกฎหมาย ตาม พรบ.การชุมนุมสาธารณะ เนื่องจากผู้บังคับบัญชาทุกระดับใส่ใจในความปลอดภัยจึงได้จัดให้มีการฝึกทบทวนในครั้งนี้ และขอให้ผู้เข้ารับการอบรมหมั่นฝึกอบรมทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่จะสามารถออกไปปฏิบัติหน้าที่ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนอย่างแท้จริง
จากนั้น พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 ได้ชมการสาธิตการปฏิบัติ ในการใช้กระสุนยาง พร้อมทั้งได้มอบเงินสวัสดิการตำรวจภูธรภาค 7 ให้กับผู้บังคับกองร้อยควบคุมฝูงชน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจในการฝึกอบรมทบทวนข้าราชการตำรวจ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลการชุมนุมสาธารณะ ณ.บริเวณลานหน้าวัดลาดเป้ง ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จว.สมุทรสงครามClose