เดอะโอ๋ !!! ประธานประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูล MOU หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต(ภาคพิเศษ)

เดอะโอ๋ !!! ประธานประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูล MOU หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต(ภาคพิเศษ)

วันนี้ 4 ก.ค.65 ที่ห้องเสสะเวช อาคารตำรวจภูธรภาค 7 จว.นครปฐม พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 ประธานในการประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูล MOU หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต(ภาคพิเศษ)มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต โดยมี พล.ต.อ.สุเทพ เดชรักษา พล.ต.ต.นิรันดร ศิริสังข์ไชย ผบก.อก.ภ.7 พล.ต.ต.ปรีดา อิ่มเจริญ ผบก.ศฝร.ภ.7 พ.ต.อ.ไชยา สงวนจีน รอง ผบก.อก.ภ.7 ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ผศ.ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี อาจารย์กอบกิจ ประดิษฐผลพานิช คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ อาจารย์โหยวเซียง คณบดีวิทยาลัยนานาชาติจีนพร้อมข้าราชการตำรวจ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ. ห้องเสสะเวช อาคารตำรวจภูธรภาค7 ถ.เหนือวัง อ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐมClose