มุกดาหาร พ่อเมืองนำพุทธศาสนิกชนบำเพ็ญกุศลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

พ่อเมืองนำพุทธศาสนิกชนบำเพ็ญกุศลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
มุกดาหาร – พ่อเมืองมุกดาหาร นำพุทธศาสนิกชนบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

วันนี้ (14 ก.ค.65) นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนางอิสรีย์ มั่งคั่ง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และพุทธศาสนิกชน ร่วมบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา และสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ณ วัดศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีการทำบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยมีพระราชรัตนโมลี เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้นำพุทธศาสนิกชนใส่บาตรตามประเพณี เสร็จแล้ว นำกล่าวถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนแด่ประธานสงฆ์ และถวายปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์พระสงฆ์อนุโมทนา และพิธีกรวดน้ำรับพร
วันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่มีความสำคัญทางพระพุทธศาสนา ด้วยเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเทศนาที่ทรงตรัสรู้ คือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เป็นครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 จนพระอัญญาโกณฑัญญะ บังเกิดดวงตาเห็นธรรม และทูลขอบวชเป็นภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา ทำให้พระรัตนตรัยครบบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลก คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

สำหรับวันเข้าพรรษานั้น พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติพระธรรมวินัยขึ้นมา เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์อยู่จำพรรษาที่วัดเป็นเวลา 3 เดือน จนกว่าจะผ่านพ้นฤดูฝน
ในโอกาสวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา จังหวัดมุกดาหารขอเชิญชวน พุทธศาสนิกชน ร่วมกันบำเพ็ญกุศล ด้วยการเข้าวัด ทำบุญ ตักบาตร รักษาศีล ฟังพระธรรมเทศนา เวียนเทียน และถวายหลอดไฟหรือเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนแก่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อใช้สำหรับการจำพรรษาในปีนี้.

อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร

Close