ลพบุรี เผ้าระวังโรคมือเท้าปากในเด็กเล็กควบคู่มาตรการป้องกันโควิด19

ลพบุรี  เผ้าระวังโรคมือเท้าปากในเด็กเล็กควบคู่มาตรการป้องกันโควิด19

เทศบาลเมืองลพบุรี สั่งโรงเรียนในสังกัดที่มีเด็กเล็กเรียนอยู่ เฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก ซึ่งมักพบมากในช่วงฤดูฝน เพราะสภาพอากาศที่เย็น และชื้นเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรค
จากการติดตามการดำเนินการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ในสถานศึกษาต่าง ๆ ในจังหวัดลพบุรี หลังจากที่พบว่ามีเด็กนักเรียนเป็นโรคดังกล่าว ทางสำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี ได้สั่งโรงเรียนในสังกัดที่มีเด็กเล็กเรียนอยู่ ดำเนินการป้องกันอย่างเข้มงวด ซึ่งในช่วงเช้าที่ผ่านมาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลพบุรี และโรงเรียนเทศบาล 5 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี นางสาวสุกัญญา วงษ์ประภา รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนได้ตั้งจุดคัดกรองนักเรียนในมาตรการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก

โดยทางโรงเรียนจะทำควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันโควิด-19 ตั้งแต่ก่อนเข้าโรงเรียน มีการใช้เจลแอลกอฮอล์ ตรวจวัดอุณหภูมิ และจะมีการตรวจมือ เท้า ปาก ก่อนเข้าแถวทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลพบุรี คณะครู บุคลากรทางการศึกษา หากสงสัยหรือพบอาการเสี่ยงจะให้ผู้ปกครองรับกลับบ้านทันที นอกจากนี้ยังได้มีการประสานกับผู้ปกครองตลอดเมื่อพบเจอเด็กมีอาการเสี่ยงก็จะโทรแจ้งผู้ปกครองให้มารับเด็กเพื่อไปตรวจซ้ำที่โรงพยาบาล รวมทั้งให้ผู้ปกครองเฝ้าดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดคอยสังเกตอาการ หากพบเจอจุดเล็กๆ ตามมือ เท้า ปาก ตามอาการของโรคก็ให้ไปพบแพทย์ทันที

สำหรับโรคดังกล่าวพบบ่อยในทารกและเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปีที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ เกิดจากการได้รับเชื้อไวรัสเข้าไปทางปากโดยตรงติดมากับมือหรือของเล่นที่เปื้อนน้ำลาย น้ำมูก ตุ่มพอง แผล หรืออุจจาระของผู้ป่วย รวมทั้งติดต่อจากการไอ จาม รดกัน ถ้าได้รับเชื้อจะมีอาการเล็กน้อย เช่น มี ไข้ต่ำ อ่อนเพลีย ต่อมา 1 ถึง 2 วัน มีอาการเจ็บปาก ร่วมกับมีตุ่มพองเล็กๆ บริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้า ตุ่มแผลในปาก ที่เพดานอ่อน กระพุ้งแก้ม ลิ้น และจะแตกออกเป็นแผลหลุมตื้นๆ หากอาการไม่ดีขึ้นต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีเพราะอาจติดเชื้อโรคชนิดรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ โดยการป้องกันต้องสอนให้เด็กล้างมือเป็นประจำ พบเด็กป่วยให้แยกออกมา แจ้งผู้ปกครองให้มารับกลับและพักรักษาจนหายเป็นปกติประมาณ 1 สัปดาห์ หมั่นดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่และอุปกรณ์เครื่องใช้ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคอย่างสม่ำเสมอ ผู้ปกครองเองต้องหมั่นสังเกตอาการบุตรหลานอย่างใกล้ชิด หลีกเลี่ยงการนำเด็กเล็กไปในสถานที่ที่มีคนแออัด

กฤษณ์ สนใจ ลพบุรี

 

Close