ศรีสะเกษ !! เครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดศรีสะเกษมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแม่ตัวอย่างปี 2565 หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงศาสนาวัฒนธรรมตลาดนัดชุมชนเผ่าขะแมร์

ศรีสะเกษ !! เครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดศรีสะเกษมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแม่ตัวอย่างปี 2565 หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงศาสนาวัฒนธรรมตลาดนัดชุมชนเผ่าขะแมร์

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ที่วัดกุดนาแก้ว ตำบลภูฝ้าย อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ นายสุนทร สิทธิพันธ์ นายก อบต.ภูฝ้าย และนายทิวา รุ้งแก้ว ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วกันเป็นประธานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแม่ตัวอย่างปี 2565 โดยมีนางสาวพิชามญชุ์ แซ่จึง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดศรสะเกษ ร.ต.อ.เตียง สุวรรณศรี รองนายก อบต.ภูฝ้าย และนายสุพจน์ ลำดวน เลขานุการ นายก อบต.ภูฝ้าย นำแม่ผู้ทรงคุณค่าของสังคมที่มีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป และอบรมบุตรหลานให้เป็นคนดีทำประโยชน์ให้กับสังคมและแม่ตัวอย่างของสังคม จำนวน 26 คน ประกอบด้วยคุณแม่ผู้ทรงคุณค่าสำหรับสังคมได้แก่ คุณแม่ดำ สีด้วง คุณแม่หม่อ แซ่จึง คุณแม่สถิตย์ สุระชาติ คุณแม่จวน เสนคราม คุณแม่เซือม สุระชาติ และคุณแม่สบถ สิทธิพันธ์ สำหรับแม่ตัวอย่างปี 2565 ได้แก่นางสวง สุระชาติ นางพิริน ชินทอง นางเสวียน ดาวสิงห์ นางทองใบ สามสี นางบรรเทา สามสี นางสมบูรณ์ สุระชาติ นางสิน จันทร์แจ้ง นางกาสี สุระชาติ นางอำคา แข่งขัน นางสมร สุระชาติ นางสมิน สุระชาติ นางดิน ติงสะ นางถวิล พาลี นางยาติ ดาวจันทร์ นางจันทร์สี สุระชาติ นางสมบูรณ์ นางวงศ์ นางสนัย สุระชาติ นางคำใส พรมโลก และนางสุรัตน์ สุระชาติ เข้ารับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแม่ตัวอย่างปี 2565 ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษ 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่แม่ผู้ทรงคุณค่าของสังคมและแม่ตัวย่างปี 2565 ในปฏิบัติหน้าที่เป็นแม่ที่ดีต้นแบบของลูกต่อไป

ในโอกาสนี้นายทิวา รุ้งแก้ว ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ และนายสุนทร สิทธิพันธ์ นายก อบต.ภูฝ้าย ก็ได้ร่วมกันนำพุทธศานิกชนบ้านกุดนาแก้วทำบุญตักบาตร โดยได้รับเมมตาจากพระอธิการถนอม สุธีโร เจ้าอาวาสวัดกุดนาแก้ว นำพระภิกษุออกรับบิณฑบาตและเปิดตลาดนัดชุมชนเผ่าขะแมร์อำเภอขุนหาญ เพื่อให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว เชิงศาสนา วัฒนธรรม ตลาดนัดชุมชนเผ่าขะแมร์ ของอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วย

นางสาวพิชามญชุ์ แซ่จึง กล่าวว่า บ้านกุดนาแก้ว เป็นหมู่บ้านต้นแบบหมู่บ้านตามรอยพ่ออย่างพอเพียงเผ่าขะแมร์ หมู่บ้านแห่งแรกของชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ ที่ขับเคลื่อนมาตั้งแต่ปี 2557 ต่อมาได้รับการต่อยอดเป็นอุทยานการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน คิด ทำ นำ เปลี่ยน และในปี 2565 และเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว เชิงศาสนา วัฒนธรรม ตลาดนัดชุมชนเผ่าขะแมร์ ของอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

ข่าว/ภาพ …… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

Close