ศรีสะเกษ !! วัฒนธรรมอำเภอราษีไศลมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแม่ตัวอย่างปี 2565 หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงศาสนาวัฒนธรรมตลาดนัดชุมชนบ้านด่าน

ศรีสะเกษ !! วัฒนธรรมอำเภอราษีไศลมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแม่ตัวอย่างปี 2565 หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงศาสนาวัฒนธรรมตลาดนัดชุมชนบ้านด่าน

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2565 ที่วัดบ้านด่าน ตำบลสร้างปี่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ นายตรีเพชร หารไชย วัฒนธรรมวัฒนธรรมอำเภอราษีไศล เป็นประธานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแม่ตัวอย่างปี 2565 โดยมีนายทอง คำเอี่ยม ผู้ทรงคุณวุฒิวัดบ้านด่านและผู้รับผิดโครงการสร้างวิหารหลวงปูทองวัดบ้านด่าน และคณะ ได้นำแม่ตัวอย่างประจำปี 2565 บ้านด่านจำนวน 21 คน เข้ารับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแม่ตัวอย่างปี 2565 และรับของที่ระลึกจากนายขจรศักดิ์ ศรีบุญเรือง ลูกหลานชาวบ้านด่าน ทีประกอบอาชีพที่กรุงเทพมหานครด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษ 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่แม่ตัวย่างบ้านด่าน ปี 2565 ในปฏิบัติหน้าที่เป็นแม่ที่ดีต้นแบบของลูกต่อไป
ในโอกาสนี้ นายตรีเพชร หารไชย วัฒนธรรมวัฒนธรรมอำเภอราษีไศล ได้นำพุทธศานิกชนชาวบ้านด่านร่วมกันทำบุญตักบาตร โดยได้รับเมมตาจากพระครูวิจิตรกาจนเขต เจ้าอาวาสวัดบ้านด่านและเจ้าคณะตำบลสร้างปี่ นำพระภิกษุออกรับบิณฑบาตและเปิดตลาดนัดชุมชนบ้านด่าน เพื่อให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว เชิงศาสนา วัฒนธรรม ตลาดนัดชุมชนบ้านด่าน ของอำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษต่อไป

นายทอง คำเอี่ยม ผู้รับผิดโครงการสร้างวิหารหลวงพ่อทองวัดบ้านด่าน กล่าวว่า นายขจรศักดิ์ ศรีบุญเรือง ลูกหลานชาวบ้านด่าน ทีประกอบอาชีพที่กรุงเทพมหานคร ได้รวบรวมปัจจัยมาทำการก่อสร้างวิหารหลวงพ่อทองเมื่อปี2553 และได้รับแรงศรัทธาจากญาติมิตรและพุทธศาสนิกชนชาวบ้านด่านและต่างจังหวัดร่วมสมทบทุน ทำการก่อสร้างวิหารหลวงพ่อทองอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้ใช้งบประมาณทั้งสิ้นประมาณ 20 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2566 นี้ และจะได้อัญเชิญหลวงพ่อทองขึ้นประดิษฐานบนวิหารหลวงพ่อทอง
นายทอง คำเอี่ยม กล่าวต่อไปว่า วัดบ้านด่าน ตำบลสร้างปี่ อำเภอราษีไศล เป็นวัดที่ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ ได้ขับเคลื่อนต่อยอดสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน คิด ทำ นำ เปลี่ยน ให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงศาสนา วัฒนธรรม ตลาดนัดชุมชนบ้านด่าน ของอำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษต่อไป

******************
ข่าว/ภาพ …… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

Close