จังหวัดสุพรรณบรีจัดโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์จังหวัดสุพรรณบุรี แบรนด์ “น้องเหน่อ” พา กิน เที่ยว พัก

จังหวัดสุพรรณบรีจัดโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์จังหวัดสุพรรณบุรี แบรนด์ “น้องเหน่อ” พา กิน เที่ยว พัก

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 13 ส.ค.65 ที่ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์จังหวัดสุพรรณบุรี แบรนด์ “น้องเหน่อ” โดยสำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรีจัดขึ้น โดยมีแนวคิดในการเพิ่มศักยภาพการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์และการบริการในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านแบรนด์ “น้องเหน่อ” ที่จะเป็นมาตรฐานรับรองคุณภาพและบริการของสินค้า ผลิตภัณฑ์ และแหล่งท่องเที่ยว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชน และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของจังหวัดสุพรรณบุรีภายใต้เแบรนด์ “น้องเหน่อ” สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในรูปแบบต่าง ๆ และเป็นการสร้างมาตรฐานให้กับสินค้า บริการ และการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีการเปิดตัว animation “น้องเหน่อ พาเที่ยว กิน พัก” เพื่อเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์และบริการ และมีการจำหน่ายสินค้าของดี OTOP เมืองสุพรรณบุรีด้วย

ด้านนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า จังหวัดสุพรรณบุรีให้ความสำคัญกับการสร้างอัตลักษณ์ของจังหวัดด้วยการสร้างแบรนด์ “น้องเหน่อ” สำหรับใช้เป็นสัญลักษณ์ในการแสดงมาตรฐานรับรองสินค้า ผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้าทางการเกษตร มาตรฐานทางด้านการบริการ และมาตรฐานด้านการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค อันจะทำให้ประชาชนของจังหวัดสุพรรณบุรี มีอาชีพสร้างรายได้ ทั้งระดับฐานราก และระดับภูมิภาค โดยคาดหวังว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะมีส่วนช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้แบรนด์ “น้องเหน่อ” เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสุพรรณบุรีต่อไป

รัชนีกร โพธิ์ไพจิต สุพรรณบุรี รายงาน

Close