องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับโรงเจบ้วนเฮงเตั้ว และ เม่งหงีเจตั้ว จัดงานแถลงข่าวเทศกาลถือศีลกินเจ

จันทบุรี-องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับโรงเจบ้วนเฮงเตั้ว และ เม่งหงีเจตั้ว จัดงานแถลงข่าวเทศกาลถือศีลกินเจ ระหว่างวันที่ 25 กันยายน -4 ตุลาคม 2565 เน้นมาตรการความปลอดภัยจากโควิด-19 หนึ่งมื้อกินเจ หมื่นชีวิตรอดตาย

วันนี้ ( 8 ก.ย.65 ) ที่โรงเจเม่งหงีเจตั๊ว สมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานจันทบุรีคณะกรรมการจัดงานเทศกาลถือศีลกินเจ จังหวัดจันทบุรี ได้งานแถลงข่าว การจัดงานเทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี 2565 ร่วมกันสืบสานประเพณีโบราณ ทำความดีถือศีลกินเจ โดยมีนายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นายเซ้ง ปิยะธรรมวุฒิกุล นายกสมาคมตังเอ็งสว่างกตัญญูธรรมสถาน // นายกานต์พงศ์ ชินอุดมพงศ์ ประธานกรรมการบริหารโรงเจบ้านเฮงเจตั๊ว // นายภากร เจียรวิบูลยานนท์ ประธานกรรมการบริหารโรงเจเม่งหงีเจตั๊ว ร่วมแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลถือศีลกินเจ ในปีนี้ ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับโรงเจบ้วนเฮงเจตั๊ว โรงเจเม่งหงีเจตั๊ว จัดเทศกาลถือศีลกินเจ ได้เล็งเห็นความสำคัญของเทศกาลถือศีลกินเจ ซึ่งเป็นเทศกาลที่ถือปฏิบัติกันมาช้านาน เพื่อให้ประชาชนได้ละเว้นเนื้อสัตว์และหันมาบริโภคผักให้มากขึ้น

สำหรับจังหวัดจันทบุรี ถือเป็นจังหวัดหนึ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่ในความสนใจในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจ อย่างต่อเนื่องในทุกปี และสำหรับในปีนี้จะเริ่มต้นเทศกาลถือศีลกินเจ อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน- 4 ตุลาคม 2565 โดยโรงเจทั้ง 2 แห่งได้ขอความร่วมมือ รักษามาตรการ ตามที่สำนักงานสาธารณสุขแนะนำอย่างเคร่งครัด เว้นระยะห่าง สวมแมสตลอดเวลา และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หลักเลี่ยงในสถานที่แออัด แต่ทั้งสองโรงเจ ได้จัดสถานที่ไว้รองรับผู้ที่มีความประสงค์ จะมาถือศีลปฎิบัติธรรม ละเว้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตลอดเทศกาล ทั้งนี้กำหนดการอัญเชิญตะเกียงเทพยาดาฟ้าดินสู่เสามังกร ของโรงเจบ้วนเฮงเจตั๊ว ในวันที่ 25 กันยายน 2565 เวลา 09.39 น. ส่วนทางด้านโรงเจเม่งหงีเจตั๊ว มีกำหนดในวันที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 08.39 น. โดยขอเชิญชวนประชาชนในจังหวัดจันทบุรี และใกล้เคียง ร่วมกันบริโภคผักปลอดสารพิษ ในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจในปีนี้ เพื่อความบริสุทธิ์ทั้งทางกาย และใจ หนึ่งมื้อกินเจ หมื่นชีวิตรอดตาย

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก

Close