สืบสวน ภ.จว.สุพรรณบุรี !!! จัดกิจกรรม”โครงการปันน้ำใจให้น้องเพื่อการศึกษา”

สืบสวน ภ.จว.สุพรรณบุรี !!! จัดกิจกรรม”โครงการปันน้ำใจให้น้องเพื่อการศึกษา”

วันนี้ 13 กันยายน 2565 เวลา 11.00 น.ที่บริเวณโรงเรียนวัดประชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี
พันตำรวจเอก พีระ อัศวพิบูลผล ผู้กำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย พันตำรวจเอก ธัชชัย ทิพเนตร ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรี และข้าราชการตำรวจ กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมจัดกิจกรรม”โครงการปันน้ำใจให้น้องเพื่อการศึกษา”

พันตำรวจเอก พีระ อัศวพิบูลผล ผู้กำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของโครงการของเราให้การสนับสนุนช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนโดยมอบชุดเครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียนสมุด ปากกา ดินสอ อุปกรณ์กีฬาพร้อมจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ขนมและ ของเล่นต่างๆแก่เด็กๆนักเรียนเพื่อให้มีการศึกษาที่ดีมีคุณภาพได้รับโอกาสด้านการศึกษาที่ดีเหมือนกับเด็กทั่วไปเพื่อสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน ให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความโอบอ้อมอารี มีความเสียสละต่อชุมชนและสังคม รู้จักแบ่งปันเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น

โดยมี ผอ.ศจี วงษ์ศรีเผือก ผอ.รร.วัดประชุมชน พร้อมคณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดประชุมชนให้การต้อนรับ ณ.บริเวณโรงเรียนวัดประชุมชน ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรีClose