เดอะโอ๋ !!! เปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค 7

เดอะโอ๋ !!! เปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค 7

วันนี้ 19 ก.ย.65 เวลา 11.00 น.ที่ห้องทวารวดี 1 โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จว.นครปฐม พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 เป็นประธานในพิธีเปิด”โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค 7 เรื่องการป้องกันและปราบปรามบุหรี่ปลอมเครื่องหมายการค้าของการยาสูบแห่งประเทศไทย “ซึ่งการยาสูบแห่งประเทศไทยได้เล็งเห็นความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค 7 จึงได้จัดวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญการมาอบรมพัฒนาองค์ความรู้ ทั้งในการสังเกตุ การจดจำ และการแจ้งข้อหาให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค 7 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยความมั่นใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนอย่างแท้จริง

พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 ได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายที่เข้ารับการอบรมจงภาคภูมิใจที่ได้เป็นผู้แทนของหน่วยงานในการเข้ารับการอบรม และให้นำองค์ความรู้ที่ได้รับในวันนี้กลับไปถ่ายทอดให้แก่เพื่อนร่วมงานต่อไป
โดยมี พล.ต.อ.รชต เย็นทรวง คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย พ.ต.อ.วินัย วงษ์บุบผา คณะอนุกรรมการกำกับดูแลบริหารการป้องกันและปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมาย (กปบ.) พ.ต.อ.สธนทัต ตั้งสิทธิ์เสรีวงศ์ รอง ผบก.ภ.จว.นครปฐม และเจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัด ภ.7 เข้าร่วมในพิธี
ในการนี้ได้รับมอบกระเช้าผลไม้ที่ระลึก เพื่อความสัมพันธ์อันดีที่จะประสานการทำงานร่วมกันในโอกาสต่อไป
ณ ห้องทวารวดี 1 โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี ต.ห้วยจรเข้ อ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม

Close