เดอะโอ๋ !!! จัดงานเกษียณอายุราชการตำรวจในสังกัด ภ.7

เดอะโอ๋ !!! จัดงานเกษียณอายุราชการตำรวจในสังกัด ภ.7

วันนี้ 20 ก.ย.65 เวลา 11.00 น.พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 พร้อมด้วย คุณนภัสนันท์ วุฒิจรัสธำรง ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7 เป็นประธาน “งานเกษียณอายุราชการของข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งโยกย้าย และเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น”

โดยมี พล.ต.ท.รักษ์จิต หม้อมงคล ผทค.พิเศษ ตร.รรท.รอง ผบช.ภ.7 พล.ต.ต.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิตรอง ผบช.ภ.7 พล.ต.ต.อาทิชา เปาอินทร์ รอง ผบช.ภ.7 พล.ต.ต.บุญญฤทธิ์ รอดมา รอง ผบช.ภ.7 พล.ต.ต.ปรัชญา ประสานสุข รอง ผบช.ภ.7 พล.ต.ต.ไพโรจน์ คุ้มภัย ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี พล.ต.ต.เกรียงไกร วุฒิพานิช ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี พล.ต.ต.วันชัย ธารณธรรม ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ พล.ต.ต.อภิชาติ วรรณภักดิ์ ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร พล.ต.ต.สุเมธ ปุณสีห์ ผบก.ภ.จว.สมุทรสงคราม พล.ต.ต.ปิติ นฤขัตรพิชัย ผบก.ภ.จว.ราชบุรี พล.ต.ต.อุทัย กวินเดชาธร ผบก.ภ.จว.เพชรบุรี พล.ต.ต.ประสพชัย มัตสยะวนิชกูล ผบก.สส.ภ.7 พล.ต.ต.ตรีวิทย์ ศรีประภา ผบก.กค.ภ.7 พล.ต.ต.ปรีดา อิ่มเจริญ ผบก.ศฝร.ภ.7 พล.ต.ต.นิรันดร ศิริสังข์ไชย พร้อม รอง.ผบก.ในสังกัดภ.7 คณะแม่บ้านชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7 คณะที่ปรึกษาตำรวจภูธรภาค 7คณะที่ปรึกษาผบช.ภ.7 ข้าราชการตำรวจผู้เกษียณอายุราชการในสังกัดภ.7 พร้อมครอบครัว และข้าราชตำรวจในสังกัดภ.7 เข้าร่วมพิธี

พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 กล่าวว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตำรวจภูธรภาค 7 มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 288 นาย ผู้เกษียณอายุราชการและครอบครัว ได้เดินลอดซุ้มกระบี่ ซึ่งนำแถวซู้มกระบี่เข้ามาในพิธีโดยวงปี่สก็อต และผบช.ภ.7 และ ประธานชมรมแม่บ้านภ.7 ได้ยืนรอมอบดอกไม้ให้แก่ข้าราชการตำรวจผู้เกษียณอายุราชการ เพื่อเป็นเกียรติที่ผู้เกษียณฯ ได้ทุ่มเท รับราชการ ทำงานให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จนกระทั่งครบอายุเกษียณราชการ
ในการนี้ พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 ได้กล่าวแสดงความยินดี และมอบของที่ระลึกแก่ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งโยกย้าย และเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น
จากนั้นได้มอบของที่ระลึกแก่ข้าราชการตำรวจผู้เกษียณฯ และกล่าวสดุดีแก่ข้าราชการตำรวจผู้เกษียณฯ ขอให้จดจำว่าครั้งหนึ่งเราได้เป็น “ครอบครัวตำรวจภูธรภาค 7” ร่วมกัน

Close