ผู้การเอ้ !!! จัดงานวันเกษียณอายุราชการของข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.นครสวรรค์

ผู้การเอ้ !!! จัดงานวันเกษียณอายุราชการของข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.นครสวรรค์

วันนี้ 22 ก.ย.65 ที่ห้องไหมทอง ภัตตาคารเล่งหงษ์ จว.นครสวรรค์ พล.ต.ต.ระพีพงษ์ สุขไพบูลย์ ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีจัดงานวันเกษียณอายุราชการของข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.นครสวรรค์ ประจำปี 2565

โดยมีว่าที่ ร.ต.ปรีชา พลับน้อย ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ นายเพิ่มศักดิ์ กมลสุขสถิต อัยการจังหวัดนครสวรรค์ พล.ต.ต.วิฑูรย์ คลังพลอย ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ คุณพัชรพร สุขไพบูลย์ ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ พ.ต.อ.ธนานันท์วิชญ์ ศรีบุญเรือง รอง ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์ พ.ต.อ.ชัยเสถียร มณีจักร รอง ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์ พ.ต.อ.นิวัติ พิพัฒนสิริ รอง ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์ หน.สภ.ในสังกัด ภ.จว.นครสวรรค์ ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.นครสวรรค์ ผกก.ฝอ.ภ.จว.นครสวรรค์ รอง ผกก.สืบสวน ภ.จว.นครสวรรค์ รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.นครสวรรค์ สว.ฝอ.ภ.จว.นครสวรรค์ข้าราชการตำรวจในสังกัด ฝอ.ภ.จว.นครสวรรค์ และกลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.นครสวรรค์ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดนครสวรรค์ (กต.ตร.จว.นครสวรรค์)ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดนครสวรรค์ (กต.ตร.จว.นครสวรรค์) คณะแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ และข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการในสังกัด ภ.จว.นครสวรรค์ พร้อมคู่สมรสเข้าร่วมในพิธี ณ.ห้องไหมทอง ภัตตาคารเล่งหงษ์ อ.เมืองนครสวรรค์ จว.นครสวรรค์Close