ศรีสะเกษ !! รองผู้ว่าฯศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมและให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เตือนประชาชนเตรียมพร้อมออกจากพื้นที่ไปสู่ที่สูง

ศรีสะเกษ !! รองผู้ว่าฯศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมและให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เตือนประชาชนเตรียมพร้อมออกจากพื้นที่ไปสู่ที่สูง

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายว่า นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ออกตรวจเยี่ยมศูนย์บัญชาการส่วนหน้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมอพยพจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายพีระพงศ์ หมื่นผ่อง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับนำตรวจความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ในการนี้ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการสั่งการให้นำสรรพกำลังเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกด้าน และนำอาหารและยารักษาโรคให้การช่วยเหลือโดยเร่งด่วนแล้ว
นายพีระพงศ์ หมื่นผ่อง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ขณะนี้มีระดับน้ำได้เพิ่มสูงขึ้น ท่วมบ้านเรือนประชาชน 3 ชุมชนแล้ว ด้านการให้ความช่วยผู้ประสบอุทกภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ

ได้นำชุดปฏิบัติการ ปภ.จ.ศรีสะเกษ จำนวน 10 นาย ร่วมกับ ศูนย์ ปภ.เขต 13 รวม 5 นาย และหน่วยทหาร ร6 พัน 106 จำนวน 8 นาย ออกปฏิบัติภารกิจให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ดังนี้ ชุมชนสนามเป้าใกล้กับสะพานท่าเรือ เขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ขนย้ายสิ่งของและผู้ประสบภัย จำนวน 2 ครัวเรือน มายังพื้นที่สูงปลอดภัย ชุมชนหนองเม็ก ตำบลโพธิ์ เขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ร่วมขนย้ายสิ่งของและผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครัวเรือน อพยพมายังสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ชุมชนโนนแดง ตำบลหนองไผ่ ร่วมขนย้ายสิ่งของช่วยเหลือราษฎร จำนวน 3 ครัวเรือน มายัง พื้นที่สูง และบ้านญาติ ชุมชนโนนทรายทอง เขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ส่งเรือท้องแบน จำนวน 1 ลำ

ทำการอพยพสิ่งของและราษฎรมายังพื้นที่ปลอดภัย จำนวน 1 ครัวเรือน ติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์ 2 จุด จุดน้ำท่วมขังถนนและบ้านเรือนราษฎร ม. 3 และ 7 บ้านขนา ต.น้ำอ้อม ท่วมบ้านเรือน 15 หลัง สูบน้ำระดับลดลงเรื่อยๆ จุดนำท่วมถนนสาย 221 หน้าปั้ม ปตท. ปัจจุบันอยู่ระหว่างการสูบส่งน้ำออกจากพื้น นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้จิตอาสาจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดเตรียมอาหารอย่างเร่งด่วน เพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัย ตลอดจนการขนย้ายสิ่งของออกจากที่พักอาศัยในเขตพื้นที่เขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จึงขอเตือนประชาชนในพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้เฝ้าระวังน้ำท่วมและติดสถานการณ์จากส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตลอดจนเตรียมพร้อมอพยพการออกจากพื้นที่ไปสู่ที่สูงต่อไป

ข่าว…..บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ
ภาพ …. ปฐมพงษ์ ธุศรีวรรณ

Close