เสธ.แก้ว ส.ส.นครปฐม ประสานพม.นครปฐม ร่วม รพ.สต.หนองกระโดน ดูแลผู้ป่วยวางแผนรับพายุใหญ่

เสธ.แก้ว ส.ส.นครปฐม ประสานพม.นครปฐม ร่วม รพ.สต.หนองกระโดน ดูแลผู้ป่วยวางแผนรับพายุใหญ่

เสธ.แก้ว ส.ส.นครปฐม เขต 1 พร้อม ปั้น ณัทกร แก้วพิจิตร ที่ปรึกษาเทศบาลนครนครปฐม ประสานงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม รพ.สต.หนองกระโดน นายกอบต.บ้านยาง และจิตอาสาลงพื้นที่ลุยฝน เก็บข้อมูลดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ตำบลบ้านยาง จับตาความเดือดร้อนช่วงหน้าฝนและเตรียมความพร้อมก่อนพายุลูกใหญ่เข้าประเทศไทย อีกไม่กี่วัน

วันที่ 27 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ รพ.สต.หนองกระโดน ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.นครปฐม ได้มีการจัดประชุมหารือในการวางแผนดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยติดเตียงและผู้มีปัญหาพัฒนาทางทางด้านสมอง โดยเป็นการประสานงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและฝ่ายปกครอง รวมถึงกลุ่มจิตอาสา โดยมีนางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม นางสาว แสงสว่าง ดอกไม้ ผ.อ.รพ.สต.หนองกระโดน นายประเสริฐ สอพุก นายกอบต.บ้านยาง ผู้นำชุมชน กลุ่มอสม.ตำบลบ้านยาง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.โพรงมะเดื่อ ครูอาจารย์ โรงเรียนบ้านหนองกระโดนเข้าร่วมในการหารือ โดยมีพ.ท.ดร.สินธพ แก้วพิจิตร (เสธ.แก้ว) ส.ส.นครปฐม เขต 1 ปั้น ณัทกร แก้วพิจิตร ที่ปรึกษาเทศบาลนครนครปฐม ได้เข้าร่วมรับหารือและลงพื้นที่เพื่อติดตามประสานงานในการช่วยเหลือประชาชนในช่วงมีพายุฝนในพื้นที่

โดยในการติดตามดูแลกลุ่มผู้ป่วยครั้งนี้ พ.ท.ดร.สินธพ แก้วพิจิตร (เสธ.แก้ว) ส.ส.นครปฐม เขต 1 ปั้น ณัทกร แก้วพิจิตร ที่ปรึกษาเทศบาลนครนครปฐม ได้เข้าร่วมลงพื้นที่ในการประสานงานในช่วงหน้าฝนซึ่งทั้งผู้ป่วยและญาติจะมีความลำบากในการประกอบอาชีพและหาเลี้ยงชีพมากขึ้น โดยมีการประเมินสถานการณ์ว่าจะมีพายุเข้าในประเทศไทยและส่งผลกระทบหลายภูมิภาคซึ่งจำเป็นต้องมีการวางแผนในการรับสถานการณ์ไว้ล่วงหน้า ซึ่งทุกหน่วยงานได้มีการนำข้อมูลและปัญหาดังกล่าวมาเตรียมจัดเป็นแผนในการดำเนินการร่วมกันต่อไป

พ.ท.ดร.สินธพ แก้วพิจิตร (เสธ.แก้ว) ส.ส.นครปฐม เขต 1 เผยว่าสำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้ให้ข้อมูลเรื่องการเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้พบว่านอกจากจะมีการเส้นทางที่เป็นอุปสรรคแล้วยังมีเรื่องของสภาพอากาศที่เป็นตัวแปรด้วยซึ่งที่ผ่านมาได้มีการประสานงานกันอย่างต่อเนื่องซึ่ง ที่บ้านหนองกระโดน ทราบว่ามีโมเดลโครงการปิ่นโตปันสุข ซึ่งจะเป็นการทำงานในรูปแบบของจิตอาสาที่จะมาช่วยชาวบ้านโดยมีกลุ่ม อสม.ขับเคลื่อนในพื้นที่ ร่วมกับหลายหน่วยงาน เป็นสิ่งที่ถือว่าทำให้ชุมชนเดินหน้าไปร่วมกันอีกรูปแบบหนึ่ง

“‘ เราจะไม่รอให้ฝนหยุดตกก่อน เพราะประชาชนที่เดือดร้อนเขารอเราอยู่” ผมได้ให้แนวทางทำงานกับเรื่องนี้ไว้กับทุกหน่วยงานรวมถึงตัวเองที่จะพยายามเป็นสื่อประสานงานในการดูแลพี่น้องประชาชนที่กำลังรอรับความช่วยเหลือ ช่วงที่ผ่านมาเราก็ได้มีการช่วยเหลือกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มาแล้ว และในครั้งนี้พายุกำลังจะมาเราต้องตั้งรับเพื่อดูแลพี่น้องที่ต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐให้ได้มากที่สุดด้วย” เสธ.แก้ว กล่าวปิดท้าย

Close