ผู้ว่าฯราชบุรีนำข้าราชการทำกิจกรรมวันธงชาติไทย

ราชบุรี- ผู้ว่าฯราชบุรีนำข้าราชการทำกิจกรรมวันธงชาติไทย

วันนี้(28 ก.ย.) นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในกิจกรรมเชิญธงชาติไทย และร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ที่เสาธงหน้าอาคารศาลากลางจ.ราชบุรี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากภาคเอกชน ผู้แทนประชาชน และเจ้าหน้าที่ ร่วมร้องเพลงชาติไทย บริเวณเสาธงหน้าอาคารศาลากลาง จ.ราชบุรี

สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 ก.ย.59 เห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 ก.ย. ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) รวมทั้งกำหนดให้มีการชักธงและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์ เป็นธงชาติไทย โดยในปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 28 ก.ย.65 และจ.ราชบุรีได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ร่วมจัดกิจกรรมประดับธงชาติไทยตามอาคารสถานที่ราชการ สถานศึกษาและบ้านเรือน อีกทั้งหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติพร้อมกัน ใน เวลา 08.00 น ที่เสาธงชาติของแต่ละหน่วยงาน

สุจินต์ นฤภัย (เต้) จ.ราชบุรี

Close