กำนันต้นจันทบุรี ปิดเซ็ลทรัลฮอล จัดงาน แต่งลูกสาว นักกีฬาทีมขาติสุดอลังการณ์ งานสร้าง

กำนันต้นจันทบุรี ปิดเซ็ลทรัลฮอล จัดงาน แต่งลูกสาว นักกีฬาทีมขาติสุดอลังการณ์ งานสร้าง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่เซ็ลทรัล ฮอลน จันทบุรี ได้จัดงาน มงคลสมรส ระหว่าง นางสาว วิภารัตน์ วิทูธีรศานต์ (เตย) บุตรตรีคนสวยของ กำนัน ภานุ (กำนันต้น) นางรุ่งรัตน์ ( เจ๊ต๋อย) วิทูธีรศานต์ แห่งลานกางเต้นท์กำนันต้น เขาคิชกูฎ อ.เขาคิชกูฏ จ.จันทบุรี กับนาย จิรวัฒน์ เกรียงพิริยกุล(อาร์ม) บุตร นาย สวัสดิ์ (บอสแก่น) เขตน์คงกับนาง ศิริพร (อาจารย์พร)โคตะมา ณ จันทบุรีฮอล ห้างเซ็ลทรัลพลาซ่าจันทบุรี เจ้าสาวคนสวยเป็นบุตรตรี คนเดียวของกำนันต้น -เจ๊ต๋อย ดีกรีเป็นถึงนักกีฬาทีมชาติซูโม่ดีกรี อันดับ 2 ของโลก

จากรายการ women sumo wolrd championship 2017 กำนันต้น และ เจ๊ต๋อย เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่าตนทั้งสองดีใจและมีความสุข มากที่ได้ร่วมกับ บิดา มารดา ฝ่ายเจ้าบ่าว ร่วมกันจัดงาน มงคลสมรส ให้ลูกสาวคนเดียวของตน งานมงคลสมรสในครั้งนี้ตน ได้รับเกียรติ จากนาย นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน

พร้อมทั้ง ผศ.ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
และผู้มีเกียรติ ญาติผู้ใหญ่ ทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อนๆ เดินทางมาก จากสถานที่ต่างๆ หลายท่าน ตนได้สั่งอาหารโต๊ะจีน เฮียยุทธ ซึ่งเป็นโต๊ะจีนแนวหน้า เจ้าดังของจังหวัดนครปฐมมาเลี้ยง รับรอง แขกผู้มีเกียรติ จำนวน 150 โต๊ะ เต็มรีมิดของ สถานที่จัดงาน ที่รับได้ตนทั้งสอง ขอขอบคุณ ผู้ใหญ่ และญาติมิตรทุกท่าน ที่ให้เกียรติมาร่วมฉลองงาน มงคลสมรสของบุตรี ตนหากมีสิ่งผิดพลาดประการใด ตนทั้งสองกราบขออภัย มา ณ ที่นี้
กำนันต้น เจ๊รัตน์กล่าวในที่สุด

Close