เจ้าคณะตำบลบักดอง เขต ๑ ทอดถวายกฐินสามัคคี ประจำ 2565 ที่พักสังฆ์สวนป่าขุนหาญ

ศรีสะเกษ !! เจ้าคณะตำบลบักดอง เขต ๑ ทอดถวายกฐินสามัคคี ประจำ 2565 ที่พักสังฆ์สวนป่าขุนหาญ

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ ที่พักสังฆ์สวนป่าขุนหาญ ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ พระครูวิโรจน์วีราภรณ์ (บุญธรรม โชติธมฺโม น.ธ.เอก) เจ้าคณะตำบลบักดอง เขต ๑ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสมิง รุ่งคำ กำนันตำบลบักดอง ประธานฝ่ายฆาราวาส ได้เป็นประธานทอดถวายกฐินสามัคคี ประจำ 2565 โดยมีพระครูธรรมธรสมพล ปญญาพโล เจ้าอาวาสวัดป่าประชาสามัคคี (ธ) และประธานศูนย์การเข้าคำยอบรมพัฒนาคุณธรรมจริบธรรมสำหรับรับเยาวชน นำพุทธศาสนิกชนขาวอำเภอขุนหาญและอำเภอใกล้เคียงในจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก ได้จัตุปัจจัยเป็นเงินสดจำนน 235,689 บาท ทั้งนี้เพื่อนำจัตุปัจจัยไปทนุบำรุงที่พักสังฆ์สวนป่าขุนหาญ และสมทบทุนสร้างศาลาพักสังฆ์สวนป่าขุนหาญหลังใหม่ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีศาลาธรรมใช้ประกอบศาสนกิจทางสงฆ์ต่อไป

ข่าว … บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ
ภาพ … ปฐมพงษ์ ธุศรีวรรณ

Close