รองทักษ์ !!! ร่วมประชุมด้วยระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ทก.รร.แมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ

รองทักษ์ !!! ร่วมประชุมด้วยระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ทก.รร.แมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ

วันนี้ 12 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.ที่ ทก.รร.แมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ พันตำรวจเอก พงษกร อุปพงษ์ รอง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม / ผบ.ทก.รร.แมนดาริน พร้อมกำลังพลทีมบริหารเหตุการณ์ และเจ้าหน้าที่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มี ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจท่องเที่ยว กองตำรวจสื่อสาร ชุด EOD.ผู้แทน โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล ผู้แทน การไฟฟ้านครหลวง ผู้แทน กระทรวงสาธารณสุข ผู้แทน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายดับเพลิง ผู้แทนสำนักเทศกิจ กทม. เข้าร่วมประชุม ด้วยระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) โดยมี พลตำรวจเอก ดำรงค์ศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม ณ ทก.สน.โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพมหานคร


Close