“พิษณุ 1 ตรวจเยี่ยมข้าราชการ ตร.ภ.6 ที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่พักผู้แทนประเทศมาเลเซียและให้กำลังใจกองร้อยควบคุมฝูงชนในการประชุม APEC 2022

“พิษณุ 1 ตรวจเยี่ยมข้าราชการ ตร.ภ.6 ที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่พักผู้แทนประเทศมาเลเซียและให้กำลังใจกองร้อยควบคุมฝูงชนในการประชุม APEC 2022

วันศุกร์ที่ 18 พ.ย.65 เวลา 14.08 น.พล.ต.ท.อัคราเดช พิมลศรี ผบช.ภ.6 พร้อมด้วย พ.ต.อ. กีรติศักดิ์ ก้องเกียรติศิริ รอง ผบก.สส.ภ.6 และคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจภูธรภาค 6 ที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่พักผู้แทนประเทศมาเลเซีย ในการประชุม APEC 2022 ประจำ ทก.โรงแรม Waldorf Astoria ถนนราชดำริ

พบ พ.ต.อ.อนุวัฒน์ รักษ์เจริญ รอง ผบก.ภ.จว.สุโขทัย,พ.ต.อ. นิคม พรหมพิราม ผกก.สภ. ทุ่งเสลี่ยม จว.สุโขทัย,พ.ต.อ.รวิกร อุกฤษฎ์มโนรถผกก.สภ.เมืองเก่า จว.สุโขทัย พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ภ.จว.สุโขทัย ปฏิบัติหน้าที่

พร้อมได้กำชับการปฏิบัติหน้าที่การรักษาความปลอดภัยในช่วงการประชุม APEC 2022 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตลอดช่วงเวลาดังกล่าว ตามแนวนโยบายของรัฐบาล,สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ ภ.6 ภายใต้อำนาจหน้าที่ในขอบเขตของกฎหมาย การรักษาระเบียบวินัย เครื่องแบบ เครื่องแต่งกาย การใช้กริยาวาจาด้วยความสุภาพ เรียบร้อย สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร การดูแลความเป็นอยู่และสวัสดิการของข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ ให้เหมาะสม

ในโอกาสนี้ได้มอบเงินส่วนตัวให้แก่ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 20,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และใช้จ่าย(แก้ปัญหา)ในระหว่างปฏิบัติภารกิจ

ต่อมาเวลา 14.45 น.พล.ต.ท. อัคราเดช พิมลศรี ผบช.ภ.6 พร้อมด้วย พ.ต.อ.กีรติศักดิ์ ก้องเกียรติศิริ รอง ผบก.สส.ภ.6 และคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจภูธรภาค 6 ที่ปฏิบัติหน้าที่กองร้อยควบคุมฝูงชน ในการประชุม APEC 2022 ประจำจุดแยกพงษ์พระราม ถนนพระรามที่ 1

พบ พ.ต.อ.ประเสริฐ บัวขาว รอง ผบก.ภ.จว.อุทัยธานี พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจภ.จว.อุทัยธานี ปฏิบัติหน้าที่

พร้อมได้กำชับการปฏิบัติหน้าที่การรักษาความปลอดภัยในช่วงการประชุม APEC 2022 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตลอดช่วงเวลาดังกล่าว ตามแนวนโยบายของรัฐบาล,สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ ภ.6 ภายใต้อำนาจหน้าที่ในขอบเขตของกฎหมาย การรักษาระเบียบวินัย เครื่องแบบ เครื่องแต่งกาย การใช้กริยาวาจาด้วยความสุภาพ เรียบร้อย สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร การดูแลความเป็นอยู่และสวัสดิการของข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ ให้เหมาะสม

ในโอกาสนี้ได้มอบเงินส่วนตัวให้แก่ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 20,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และใช้จ่าย(แก้ปัญหา)ในระหว่างปฏิบัติภารกิจ

จากนั้นเวลา 15.10 น. พล.ต.ท. อัคราเดช พิมลศรี ผบช.ภ.6 พร้อมด้วย พ.ต.อ.กีรติศักดิ์ ก้องเกียรติศิริ รอง ผบก.สส.ภ.6 และคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจภูธรภาค6 ที่ปฏิบัติหน้าที่กองร้อยควบคุมฝูงชนในการประชุม APEC 2022 ประจำจุด กองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี ถนนราชดำเนินนอก

พบ พ.ต.อ.ศุภสวัสดิ์ ศรีนาคา รอง ผบก.ภ.จว.เพชรบูรณ์
พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ภ.จว.เพชรบูรณ์ ปฏิบัติหน้าที่

พร้อมได้กำชับการปฏิบัติหน้าที่การรักษาความปลอดภัยในช่วงการประชุม APEC 2022 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตลอดช่วงเวลาดังกล่าว ตามแนวนโยบายของรัฐบาล,สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ ภ.6 ภายใต้อำนาจหน้าที่ในขอบเขตของกฎหมาย การรักษาระเบียบวินัย เครื่องแบบ เครื่องแต่งกาย การใช้กริยาวาจาด้วยความสุภาพ เรียบร้อย สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร การดูแลความเป็นอยู่และสวัสดิการของข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ ให้เหมาะสม

ในโอกาสนี้ได้มอบเงินส่วนตัวให้แก่ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 20,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และใช้จ่าย(แก้ปัญหา)ในระหว่างปฏิบัติภารกิจ


/////////////////////

Close