ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 !!! ประธานประชุมในการรับฟังแถลงแผนในการถวายความปลอดภัย และ อำนวยความสะดวกการจราจร

ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 !!! ประธานประชุมในการรับฟังแถลงแผนในการถวายความปลอดภัย และ อำนวยความสะดวกการจราจร

วันนี้ 18 พ.ย.65 ที่ห้องประชุม ศปก.ภ.จว.สมุทรสาคร ชั้น 4 จว.สมุทรสาคร พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 เป็นประธานประชุมในการรับฟังแถลงแผนในการถวายความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกการจราจร ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในวโรกาสกำหนดเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER) และติดตามผลการดำเนินงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ จังหวัดสมุทรสาคร ในวันอังคารที่ 22 พ.ย.65

โดยมี พล.ต.ต.ชมชวิณ ปุระธนานนท์ รอง ผบช.ภ.7 พล.ต.ต.จักษ์ จิตตธรรม ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร พ.ต.อ.วรพล ยิ่งเจริญ รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร พ.ต.อ.พัฒน์ปกรณ์ ชั้นประเสริฐ รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร พ.ต.อ.สุรพงษ์ ไทยประเสริฐ รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร พ.ต.อ.ศักดิ์ชัย อินทรปรีชา รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสาครพ.ต.อ.ต่อวงศ์ พิทักษ์โกศล ผกก.ปพ.ภ.7 พ.ต.อ.ไกรสีห์ สุวรรณงาม ผกก.ฝอ.ภ.จว.สมุทรสาคร พ.ต.อ.ยอดชาย แก้วเรือง ผกก.สส.ภ.จว.สมุทรสาคร พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ.ห้องประชุม ศปก.ภ.จว.สมุทรสาคร ชั้น4 ถ.เศรษฐกิจ ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จว.สมุทรสาคร

Close