รอง ผบ.ทบ.เป็นประธานพิธี วันสถาปนากรมการสัตว์ทหารบก ครบรอบปีที่ 70

รอง ผบ.ทบ.เป็นประธานพิธี วันสถาปนากรมการสัตว์ทหารบก ครบรอบปีที่ 70

รองผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มสัการะหน้าพระรูปพล.ต.หม่อมเจ้าทองฑีฆายุ ทองใหญ่ พระบิดาแห่งเหล่าทหารการสัตว์ เนื่องในวันสถาปนา กรมการสัตว์ทหารบก ครบรอบปีที่ 70 โดยมีผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ตัวแทนสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มนักธุรกิจและประชาชนในพื้นที่ รวมถึงอดีตเจ้ากรมการสัตว์ทหารบก เข้าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียง

วันนี้ 19 พ.ย. 65 ที่กรมการสัตว์ทหารบก ต.ธรรมศาลา อ.เมือง จ.นครปฐม พล.อ.เจริญชัย หินเธาว์ รองผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธี วันสถาปนากรมการสัตว์ทหารบก ครบรอบปีที่ 70 โดยมี พล.ต.พนาเวศ จันทรังษี เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก พ.อ.เฉลิมเกียรติ ทองศิริ , พ.อ.สมพงษ์ สุขประดิษฐ รองเจ้ากรมการสัตว์ทหารบก พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ให้การต้อนรับซึ่งในพิธีการมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดนครปฐม อาทิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายอำเภอเมืองนครปฐม พ.ท.ดร.สินธพ แก้วพิจิตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม คณะผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมีอดีตเจ้ากรมการสัตว์ทหารบก รวมถึงแขกผู้มีเกียรติจากหลายภาคส่วนเข้าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียง

ในพิธีการพล.อ.เจริญชัย หินเธาว์ รองผู้บัญชาการทหารบก ขึ้นรถม้ามายังแท่นพิธีหน้ากองบัญชาการ กรมการสัตว์ทหารบกเพื่อรับการเคารพฟังการกล่าวรายงานประวัติและภารกิจของหน่วยงาน จากนั้นเป็นประธานในการวางพานพุ่มสักการะพระรูป พล.ต.หม่อมเจ้า ทองฑีฆายุ ทองใหญ่ พระบิดาแห่งเหล่าทหารการสัตว์ หน้ากองเกียรติยศและเข้าสักการะพระบรมรูป สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ก่อนจะมอบโอวาทให้กับกำลังพลเป็นการเสร็จสิ้นพิธี

สำหรับกรมการสัตวทหารบก มีประวัติความเป็นมายาวนาน โดยในปีพ.ศ.2453 เริ่มมีการก่อตั้งหน่วยเป็นครั้งแรกชื่อว่าแผนกอัศวแพทย์ขึ้นอยู่กับการจเรการสัตว์ทหารบกและการทหารม้าและปืนใหญ่เทียมลากด้วยม้าเพื่อเป็นหน่วยที่ดำเนินการรักษาพยาบาลสัตว์ในกองทัพบก

พ.ศ.2454 ร้อยโท หม่อมเจ้าทองฑีฆายุ ทองใหญ่ นายทหารประจำแผนกจเรทหารม้าและวิชาสัตวแพทย์จากประเทศรัสเซียทรงเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนสัตวแพทย์ทหารบกหลักสูตร 1 ปี ชื่อว่า โรงเรียนนายดาบสัตวรักษ์ ในปีพ.ศ.2455 ที่ถนนเศรษฐศิริ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของกรมยุทธศึกษาทหารบก) รุ่นแรกมีนักเรียน 8 คน นับเป็นโรงเรียนสัตวแพทย์แผนปัจจุบันแห่งแรกในประเทศไทย

พ.ศ.2515 กรมการสัตว์ทหารบกได้ย้ายจาก ถนนศรีอยุธยา ตำบลพญาไท กรุงเทพมหานคร มาตั้งอยู่ที่ บ้านต้นสำโรง ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม (ที่ตั้งในปัจจุบัน) โดยกำหนดให้วันที่ 19 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันสถาปากรมการสัตว์ทหารบก ปัจจุบัน พล.ต.พนาเวศ จันทรังษี ดำรงตำแหน่งเจ้ากรมการสัตว์ทหารบก

 

กรมการสัตว์ทหารบก มีหน้าที่วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และดำเนินการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการผลิตจัดหาส่งกำลังซ่อมบำรุง บริการสุขาภิบาลเวชกรรมป้องกันรักษาพยาบาล ตลอดจนบำรุงรักษาและผสมพันธุ์สัตว์ สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารและการเกษตรของกองทัพบก
นอกจากนี้ยังได้จัดกำลังพล ยุทโธปกรณ์ สุนัขทหาร และสัตว์ต่างๆ ตลอดจนจัดชุดครูฝึกสุนัขทรงเลี้ยงถวายงานพระบรมวงศานุวงศ์ และโครงการเกษตรรวมใจอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการทหารพันธุ์ดี ทั้งนี้กรมการสัตว์ทหารบกมีหน่วยขึ้นตรงในส่วนภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดนครนายก นครราชสีมา กาญจนบุรี และจังหวัดเชียงใหม่

Close