รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษประกอบพิธีพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืนให้แก่บุคลากรทางการลูกเสือสำนักงานลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ !! รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษประกอบพิธีพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืนให้แก่บุคลากรทางการลูกเสือสำนักงานลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ที่ห้องประชุมเพชรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายนพ พงศ์ผลาเดิสัย ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ /รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานในพิธีพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 ให้แก่บุคลากรทางการลูกเสือของสำนักงานลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 27 ราย โดยมีนายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วยนายศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ นายกสโมสรลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ นายทรงพล สมภาค รองศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ นายรังสฤษดิ์ บุญรอง รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางการลูกเสือ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติประวัติให้แก่บุคลากรทางการลูกเสือของสำนักงานลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ และเป็นการให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการลูกเสือของสำนักงานลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษในปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
ข่าว/ภาพ … บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

Close