รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ลงนามถวายพระพร

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ลงนามถวายพระพร

และใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธี 20 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรีClose