ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 เปิดเวทีแข่งขันคัดตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา หวังเจ้าเหรียญทอง ระดับชาติ งานศิลปะฯ ครั้งที่ 70

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา
ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 เปิดเวทีแข่งขันคัดตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา หวังเจ้าเหรียญทอง ระดับชาติ งานศิลปะฯ ครั้งที่ 70

วันนี้ 22 ธันวาคม 2565 ที่ โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) หมู่ที่ 1 บ้านหน้าควน ต.ควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ประธานพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีนางกฤศรดา ศศิธนาดุล รอง ผอ. สพป.สงขลา เขต 2 กล่าวรายงาน การดำเนินงาน และคณะผู้บริหารเขตพื้นที่ฯ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการ คณะศึกษานิเทศก์ คณะครู นักเรียน ภาคีเครือข่าย หน่วยงานการศึกษาและผู้ปกครอง ร่วมพิธีเปิดงานอย่างคับคั่ง ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการแข่งขัน อาทิเล่านิทาน รำวงมาตรฐาน ดนตรีไทย อื่นๆ หลังเสร็จสิ้นพิธีเปิด นายอุทัย ได้เยี่ยมชม ให้กำลังใจ คณะกรรมการตัดสิน นักเรียน ผู้ปกครอง ในการแข่งขันทุกกิจกรรม

ซึ่งตนเองพร้อมคณะจะลงพื้นที่เข้าเยี่ยม ให้กำลังใจ คณะกรรมการตัดสิน นักเรียน อย่างทั่วถึง ทุกหน่วยการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 12 สนามแข่งขัน เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนไปแข่งขัน ระดับชาติ ภาคใต้จังหวัดสตูล

ทั้งนี้เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ที่มุ่งหวังให้เยาวชนไทยหันมาเอาใจใส่ในการเรียนวิชาชีพ ฝึกฝนทักษะฝืมือตนเองให้มีความเป็นเลิศและรอบรู้ในวิชาชีพที่ตนองถนัด อันจะเป็นรากฐานสำคัญในการประกอบอาชีพในอนาคต เป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ ซึ่งนับเป็นผลสำเร็จของการจัดการศึกษาและเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน ซึ่งการจัดงานฯ มีการจัดต่อเนื่องกันตลอดมา มีหยุดเว้นช่วงบ้าง เมื่อสถานการณ์บ้านเมืองไม่ปกติ ได้เปลี่ยนรูปแบบวิธีการจัดการแข่งขัน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและบริบทการจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไปทุกปี ในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 70

สพป.สงขลา เขต 2 จึงจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ ระหว่างวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2565 เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเข้าแข่งขันระดับชาติ(ภาคใต้จังหวัดสตูล)ระหว่างวันที่ 18 – 20 มกราคม 2566 เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมบูรณ์ บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยใช้กลยุทธ์ ตั้งเป้าหมายให้ครูทุกคนได้ร่วมแสดงออกในเวทีการแข่งขันดังกล่าวนี้ อย่างน้อย 1 ครู 1 รายการ หวังครองเหรียญทองงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 อย่างน้อย 150 เหรียญทอง พร้อมดำเนินการคัดเลือกตัวแทนระดับเขต พื้นที่การศึกษา ภายใต้คำขวัญงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯสงขลา เขต 2 ที่ ว่า “สงขลาสองรักษ์ถิ่น สืบศิลป์ศาสตร์สร้าง นวัตกรรมนำทาง สู่โลกกว้างก้าวไกล “และภายใต้คำขวัญงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565ระดับชาติที่ว่า “เด็กใต้รักษ์ถิ่น สืบศิลป์ศาสตร์สร้าง นำไทยสู่ทาง นวัตกรรมล้ำไกล”


Close