ผู้ว่าฯศรีสะเกษประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลหลักเมืองอำเภอโนนคูณ

ศรีสะเกษ !! ผู้ว่าฯศรีสะเกษประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลหลักเมืองอำเภอโนนคูณ

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2565 ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชกาจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลหลักเมืองอำเภอโนนคูณ โดยมีนายโกวิท แก้วสุขอยู่เจริญ นายอำเภอโนนคูณ และนายภัทรพล สารการ นายอำเภอตระการพืชผล นายพงษ์ศักดิ์ อริยะสุนทรกุล ที่รัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน นายอดิศักดิ์ นามวงศ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง หัวหน้าส่วนราชการอำเภอโนนคูณ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอโนนคูณ คณะครูนักเรียนและประชาชนในพื้นที่อำเภอโนนคูณ เข้าร่วมในพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลหลักเมืองอำเภอโนนคูณ ในครั้งนี้ และได้รับเมตตาจากพระครูสิริปริยัติการ รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำคณะสงฆ์ประกอบด้วยพระครูขันตยาภารณ์วิสุทธธิ์ เจ้าคณะตำบลหนองกุง พระครูวิโรจน์กัลยาญวัตร เจ้าคณะตำบลโนนค้อ พระครูโกวิทสมณคุณ เจ้าคณะตำบลบก พระครูปภาสสันติคุณ เจ้าคณะตำบลโพธิ์ เจ้าอธิการวีรพงษ์ ฐิตวตฺโต เจ้าคณะตำบลเหล่ากวาง พระครูวิโรจน์สัจคุณ เจ้าอาวาสวัดหนองดินดำ พระครูอุดมญาณาภิรัต เจ้าอาวาสวัดบ้านโนนค้อ พระครูสิทธิกิตติสาร รองเจ้าคณะตำบลหนองกุง และพระครูวาทีธรรมกิจ เจ้าอาวาสวัดหนองหิน เจริญพระพุทธมนต์ ทั้งนี้เพื่อเป็นศิริมงคลแก่พี่น้องชาวอำเภอโนนคูณต่อไป
ข่าว/ภาพ … บุญทัน/ปฐมพงษ์ ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

 

Close