พระราชเวที เจ้าคณะภาค 12 มอบตราตั้ง เจ้าคณะอำเภอนาดี เจ้าคณะอำเภอองครักษ์ รองเจ้าคณะอำเภอนาดี รองเจ้าคณะองครักษ์ และรองเจ้าคณะอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

นครนายก – พระราชเวที เจ้าคณะภาค 12 มอบตราตั้ง เจ้าคณะอำเภอนาดี เจ้าคณะอำเภอองครักษ์ รองเจ้าคณะอำเภอนาดี รองเจ้าคณะองครักษ์ และรองเจ้าคณะอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

เมื่อเวลา 14.00 น.ของวันที่ 27 ธันวาคม 2565 ที่วัดอุดมธานี พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก พระเดชพระคุณพระราชเวที เจ้าคณะภาค 12 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประธานในพิธี พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก พระครูปริยัติโพธิสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายก นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ประธานฆราวาส ในพิธีมอบตราตั้ง เจ้าคณะอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี เจ้าคณะอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก รองเจ้าคณะอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี รองเจ้าคณะอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนยก และรองเจ้าคณะอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยพระเดชพระคุณพระราชเวที เจ้าคณะภาค 12 ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา 10 รูป ประจำอาสน์สงฆ์ พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ถวายสักการะพระเดชพระคุณพระราชเวที เจ้าคณะภาค 12 จากนั้นนายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัด อ่านตราตั้ง เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ จากนั้นพระเดชพระคุณพระราชเวที เจ้าคณะภาค 12 มอบตราตั้งเจ้าคณะอำเถอ รองเจ้าคณะอำเภอ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา

1.พระครูศรีธรรมวิสุทธ์ เจ้าคณะอำเภอนาดี วัดทับไทรธรรมาราม จังหวัดปราจีนบุรี
2.พระครูศาสนธรรมโกศล (มานิตย์) เจ้าคณะอำเภอองครักษ์ วัดเชี่ยวโอสถ จังหวัดนครนายก
3.พระครูปริยัติบุญวัฒน์(สุรเชฏฐ์) รองเจ้าคณะอำเภอนาดี วัดโคกสว่าง จังหวัดปราจีนบุรี
4.พระครูวิกรมอรรถกิจ(ชูเกียรติ์) รองเจ้าคณะองครักษ์ วัดอารีราษฎร์ จังหวัดนครนายก
5.พระครูสุตภาวนาพิธาน(สุวภัทร) รองเจ้าคณะอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา วัดโสธรวราราม จังหวัดฉะเชิงเทรา

จากนั้นพระเดชพระคุณพระราชเวที เจ้าคระภาค 12 กล่าวสัมโมทนียกถา ต่อมาเจ้าคณะอำเภอและรองเจ้าคณะอำเภอที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ เข้าสักการะประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติเข้าถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา พร้อมถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึกเป็นอันสร็จพิธี

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

Close