ส.ป.ก.สุโขทัย จับมือ น้ำตาลทิพย์สุโขทัย ร่วมใจ ส่งความสุขปีใหม่ให้เกษตรกรและประชาชน

ส.ป.ก.สุโขทัย จับมือ น้ำตาลทิพย์สุโขทัย ร่วมใจ ส่งความสุขปีใหม่ให้เกษตรกรและประชาชน

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 05.00 น. ส.ป.ก.สุโขทัย จับมือกับบริษัทน้ำตาลทิพย์สุโขทัย จัดกิจกรรม ร่วมใจ ส่งความสุขปีใหม่ให้เกษตรกรและประชาชน ภายใต้โครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร ในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปี 2566 โดยมีนายดำรง ไชยโย ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมเปิดตลาดจัดกิจกรรมส่งความสุขปีใหม่ให้เกษตรกรและประชาชน ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และบริษัทน้ำตาลทิพย์สุโขทัยได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “ส.ป.ก.สุโขทัย และ น้ำตาลทิพย์สุโขทัย ร่วมใจ ส่งสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกรและประชาชน” ภายใต้โครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปี 2566 เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์และสนับสนุนพัฒนาช่องทางด้านการตลาด อีกทั้งเป็นการสร้างรายได้เพื่อเพิ่มให้เกษตรกรธนกฤต ท้าวบุญยืน/สุโขทัย

Close