สุดเก๋.!! ชาวทุ่งหลวง แห่ร่วมตักบาตรบนหลังเกวียนรับปีใหม่

ราชบุรี – สุดเก๋.!! ชาวทุ่งหลวง แห่ร่วมตักบาตรบนหลังเกวียนรับปีใหม่

เมื่อช่วงเช้าวันนี้ ( 1 ม.ค.) ที่หน้าโรงเรียนวัดสันติการาม ในพระราชนูปถัมภ์ (โรงเรียนที่พ่อสร้าง) ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เทศบาลต.ทุ่งหลวง ได้จัดกิจกรรมตักบาตรบนหลังเกวียน ต้อนรับปีใหม่ 2566 โดยมี นายอุดม เพชรคุต รองผวจ.ราชบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อม พ.ต.อ.ประมินทร์ ชวดคำ นายเทศมนตรีทต.ทุ่งหลวง, หน.ส่วนราชการ, ผู้นำฝ่ายปกครองท้องถิ่น, จนท.ตำรวจ, คณะครู และเด็กนักเรียน จากโรงเรียนวัดสันติการาม ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

โดยในกิจกรรมบริเวณภายในลานทุ่งดอกทานตะวัน ทางเทศบาลได้จัดเกวียนจำนวนทั้งหมด 21 เล่ม โดยใช้วัวทั้งหมด 42 ตัว โดยเป็นขบวนเกวียนเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และขบวนเกวียนพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 15 รูป จากวัดต่างๆในพื้นที่ต.ทุ่งหลวง นั่งรับบาตรอยู่บนหลังเกวียน ซึ่งมีชาวบ้านจากในพื้นที่และนอกพื้นที่ ทราบข่าวแห่กันมายืนรอใส่บาตรจนแน่นขนัด นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมรวมใจ ปลูกต้นทานตะวัน เพื่อพ่อหลวง รัชกาลที่ 9 อีกด้วย

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมทั้งให้ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และเป็นการสร้างความรักความสามัคคีในพื้นที่ ทั้งเป็นการสืบทอดฟื้นฟูและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทย ให้เป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นมรดกของชาติสืบต่อไป ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใน ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

สุจินต์ นฤภัย (เต้) จ.ราชบุรี

Close