ตำรวจ สภ.ยางชุม ร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน ตำบลหาดขาม

อ.กุยบุรี ตร.สภ.ยางชุมร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน ตำบลหาดขาม

 

เมื่อวันที่ 19 พ.ค.60 ประชาคมหมู่บ้าน ผู้ได้รับผลกระทบน้ำท่วม การวางท่อถนสายประจักรพัฒนา (ถนนสายอ่างเก็บน้ำยางชุม) โดย นายก อบต.หาดขาม ทหาร ช.112 ตำรวจ ชมส ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต.ประชาชน ม.6 ต.หาดขาม พร้อมมอบข้าวสารให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ สนับสนุนโดย อำเภอกุยบุรี

Close