เดอะโอ๋ !!! ร่วมประชุม ศปอส.ตร.ครั้งที่ 1/2566 ด้วยระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)

เดอะโอ๋ !!! ร่วมประชุม ศปอส.ตร.ครั้งที่ 1/2566 ด้วยระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)

วันนี้ 4 ม.ค. 66 เวลา 13.30 น.ที่ห้องประชุมเสสะเวช อาคารตำรวจภูธรภาค 7 จว.นครปฐม พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7/ผอ.ศปอส.ภ.7 เข้าร่วมประชุม ศปอส.ตร.ครั้งที่ 1/2566 ด้วยระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)พร้อมด้วยพล.ต.ต.วรายุทธ สุขวัฒน์ รอง ผบช.ภ.7/รอง ผอ.ศปอส.ภ.7 พล.ต.ต.นรเศรษฐ์ สุวรรณนิกขะ ผบก.กค.ภ.7/เลขานุการ ศปอส.ภ.7 พล.ต.ต.จักรกฤษ เครือสุนทรวานิช ผบก.ภ.จว.นครปฐม โดยมี พล.ต.ต.จักษ์ จิตตธรรม ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร พล.ต.ต.วชิรพงษ์ อมราพิทักษ์ ผบก.ภ.จว.ราชบุรี พล.ต.ต.วันชัย ธารณธรรม ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ พล.ต.ต.สุเมธ ปุณสีห์ ผบก.ภ.จว.สมุทรสงคราม พล.ต.ต.ไพโรจน์ คุ้มภัย ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี พล.ต.ต.ปิติ นฤขัตรพิชัย ผบก.ภ.จว.เพชรบุรีพล.ต.ต.เกรียงไกร วุฒิพานิช ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี พล.ต.ต.ประสพชัย มัตสยะวนิชกูล ผบก.สส.ภ.7 พล.ต.ต.ปรีดา อิ่มเจริญ ผบก.ศฝร.ภ.7 พร้อมรอง ผบก.ภ.จว.ทั้ง 8 จังหวัด ผกก.หัวหน้าสถานีทั้ง 104 สถานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วยระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ณ.ห้องประชุม ศปก.ที่ตั้ง
โดยมี พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร.เป็นประธานในการประชุมClose