สถาบันพัฒนาฝีมือแรงาน 25 นราธิวาสร่วมกับกาชาดจังหวัดนราธิวาสมอบเครื่องมือประกอบอาชีพ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส มอบเครื่องมือประกอบอาชีพ สาขาช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ให้กับสตรีผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรฝึกอาชีพเสริม จำนวน 16 คน


นางไขแสง ศักดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องมือประกอบอาชีพ สาขาช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ให้กับสตรีผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ที่ห้องประชุมบางนรา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส ซึ่งมีคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ผู้แทนจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส และผู้เกี่ยวข้องร่วมในพิธี
นางทิวาพร กาญจนะกิติกุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส กล่าวว่า การจัดพิธีในวันนี้ (30 พ.ค.60) สืบเนื่องจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอาชีพเสริม สาขาช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ฝึกอบรม 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 15 – 19 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ที่อาคารอุตสาหกรรมศิลป์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย งบประมาณสนับสนุนจากเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้มีผู้สำเร็จการฝึกอบรม และรับมอบเครื่องมือประกอบอาชีพ สาขาช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี จำนวน 16 คน

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ

Close