รอง ผบช.ภ.1ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังใจข้าราชการตำรวจ สภ.แก่งคอย ภ.จว.สระบุรี

วันนี้ (31 พ.ค.60) ระหว่างเวลาประมาณ 13.30-17.30 น. พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์รอง ผบช.ภ.1/เอราวัณ 4พร้อมด้วย พ.ต.อ.ทศพร บรรจงเขียน  รอง ผบก.ภ.จว.สระบุรีได้เดินทางมายัง “สภ.แก่งคอย ภ.จว.สระบุรี”
เพื่อตรวจเยี่ยม บำรุงขวัญกำลังใจข้าราชการตำรวจ และขับเคลื่อนนโยบายของ ผบ.ตร. และ ผบช.ภ.1

โดยมี พ.ต.อ.ไพโรจน์ ตีรโสภณ ผกก.สภ.แก่งคอย
พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมโดยได้กำชับให้
1.ขับเคลื่อนและปฏิบัติตามคำสั่งและนโยบายของรัฐบาล,ผบ.ตร. และ ผบช.ภ.1 อย่างเคร่งครัด ให้มีผลการปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรม
2.ปฏิบัติตามแนวทางการยกระดับการบริการประชาชนในสถานีตำรวจ ตามหนังสือสั่งการของ ตร. อย่างเคร่งครัด ให้ดำเนินงานตามแนวคิด “Police mind” ด้วยสำนึกในหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์และมีจิตพร้อมช่วยเหลือและให้บริการแก่ประชาชาชน
3.เพิ่มความเข้มในการป้องกันปราบปราม การกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ การบังคับใช้แรงงานผิดกฎหมาย การค้าประเวณี และความผิดเกี่ยวกับสถานบริการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ตามคำสั่ง ตร.ที่ 234/2558
4.เพิ่มความเข้มในการออกตรวจป้องกันเหตุ หมั่นซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเป็นประจำ จัดสายตรวจให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกล้อง CCTV ให้สมบูรณ์ จัดทำแผนระดมกวาดล้างตามวงรอบที่เหมาะสม
5.อำนวยความยุติธรรมทางอาญาด้านงานสอบสวน ปฏิบัติตามคำสั่ง ตร.ที่ 419/2556 อย่างเคร่งครัดและจริงจัง
6.สืบสวนหาข่าว จัดทำข้อมูลท้องถิ่น ข้อมูลบุคคลตามหมายจับ บุคคลไม่พึงประสงค์ บุคคลเฝ้าระวัง และเร่งรัดจับกุมตัวมาดำเนินคดีให้จงได้ ให้มีการสืบสวน ก่อน/ขณะ/หลัง เกิดเหตุ จัดตั้งแหล่งข่าวทุกชุมชน ประสานงานการข่าวกับหน่วยอื่นในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ
7.ด้านการจราจร ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการกำกับดูแลการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่ประชาชน ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทั้งถนนสายหลักและสายรอง เน้นย้ำในชั่วโมงเร่งด่วน และให้บริการประชาชนด้วยความสุภาพ อ่อนโยน และจริงใจ
8.ให้ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งด้านความประพฤติ ระเบียบวินัย และในด้านชีวิตความเป็นอยู่ ตามคำสั่ง ตร.ที่ 1212/2537 อย่างเคร่งครัด
9.พัฒนาหน่วยงาน ปรับปรุงอาคาร สถานที่ ให้มีความพร้อมในการให้บริการประชาชน และพร้อมต่อการรับการตรวจจากคณะจเรตำรวจฯ
10.กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนาย ห้ามยุ่งเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายหรือมีการเรียกรับผลประโยชน์เป็นอันขาด หากตรวจพบการกระทำความผิดจะดำเนินการพิจารณาโทษตามกฎหมายทุกกรณี
11.ให้หัวหน้าสถานี ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่แบบบูรณาการ เพื่อให้เกิดเอกภาพในการทำงาน ไม่ให้เกิดความขัดแย้งระหว่างองค์กร ให้มีภาวะผู้นำ กล้ายืนหยัดในความถูกต้องเป็นธรรม และเมตตาธรรม
12.ปฏิบัติตามนโยบายด้านปราบปรามยาเสพติด และด้านการปราบปรามการกระทำความผิดจากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ของ รัฐบาล ,ตร. และ ภ.1 อย่างเคร่งครัด
13.กำชับเรื่องการรายงานเหตุ โดยเฉพาะคดีอุกฉกรรจ์ สะเทือนขวัญ คดีที่น่าสนใจ คดีสำคัญที่ต้องรายงาน ให้รายงานให้ทราบตามลำดับชั้น ปฏิบัติตามหนังสือข้อสั่งการว่าด้วยเรื่อง การรายงานเหตุให้ทราบ อย่างเคร่งครัด อย่าให้เกิดข้อบกพร่องโดยให้ยึดหลัก “ขยัน อดทน ดำรงตนอย่างมีเกียรติ” ณ สภ.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

Close